Checklista

Det finns några saker du måste göra för att bli student vid Högskolan i Skövde. Och några saker som är bra att göra för att studiestarten ska bli smidig. Följ denna lista när du har fått besked från www.antagning.se att du har blivit antagen till ett program eller en kurs vid Högskolan i Skövde:

Checklista_detta_måste_du_göra
Aktivera användarkonto
När du har blivit antagen på en kurs kan du hämta ut ditt användarkonto. Det finns tre olika sätt:

  • Hämta ut uppgifterna till ditt användarkonto direkt på nätet: www.his.se/aktiverakonto
  • Du som har e-legitimation kan hämta ditt användarkonto via vår service för att hantera konto.
  • Om du inte kan hämta ut ditt konto via nätet kan du hämta det hos IT-service Helpdesk (kom ihåg att ta med legitimation).
  • Om du inte kan komma till Helpdesk kan du få uppgifterna hemskickade. Skriv ut kontoansökningsblanketten, skriv under och skicka till adressen som står på blanketten. Vi skickar sedan uppgifterna till dig.

Registrera dig på dina kurser
Du registrerar dig som student på Högskolan genom att registrera dig på de kurser du ska läsa. Är du antagen till ett program, registrerar du dig på kurserna i programmet.

Läs mer nedan om:

Sommaren 2018

Du måste registrera dig för att få behålla din plats.
Kontakta antagningen, antagning@his.se vid problem.

Du registrerar dig på sommarens kurser på webben via
Studentportalen mellan den 14 maj och 27 maj. Har du inga loginuppgifter till Studentportalen, måste du först aktivera ditt studentkonto. Är du villkorligt antagen betyder det att alla förkunskapskrav inte var uppfyllda när din anmälan granskades.

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det viktigt att du meddelar detta samt att du registrerar dig i tid via webben.

Det är viktigt att du kollar upp när du börjar din utbildning. 
Du kan via "Schemainställningar" i Studentportalen välja att visa schema för kurser du är antagen men ännu inte registrerad på. Du kan även i samband med registrering se schema för aktuell kurs via en länk. Efter genomförd registrering visas schema för kursen automatiskt.

Hösten 2018

Du måste registrera dig för att få behålla din plats.
Kontakta antagningen, antagning@his.se vid problem.

Du registrerar dig på höstens kurser på webben via
Studentportalen mellan den 6 augusti och 19 augusti. Har du inga loginuppgifter till Studentportalen, måste du först aktivera ditt studentkonto. Är du villkorligt antagen betyder det att alla förkunskapskrav inte var uppfyllda när din anmälan granskades.

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det viktigt att du meddelar detta samt att du registrerar dig i tid via webben.

Det är viktigt att du kollar upp när du börjar din utbildning. 
Du kan via "Schemainställningar" i Studentportalen välja att visa schema för kurser du är antagen men ännu inte registrerad på. Du kan även i samband med registrering se schema för aktuell kurs via en länk. Efter genomförd registrering visas schema för kursen automatiskt.

Våren 2018

Du måste registrera dig för att få behålla din plats.
Kontakta antagningen, antagning@his.se vid problem.

Du registrerar dig på vårens kurser på webben via
Studentportalen mellan den 3 januari och 10 januari. Har du inga loginuppgifter till Studentportalen, måste du först aktivera ditt studentkonto. Är du villkorligt antagen betyder det att alla förkunskapskrav inte var uppfyllda när din anmälan granskades.

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det viktigt att du meddelar detta samt att du registrerar dig i tid via webben.

Det är viktigt att du kollar upp när du börjar din utbildning. 
Du kan via "Schemainställningar" i Studentportalen välja att visa schema för kurser du är antagen men ännu inte registrerad på. Du kan även i samband med registrering se schema för aktuell kurs via en länk. Efter genomförd registrering visas schema för kursen automatiskt.

Efterantagen

Har du anmält dig efter urval 2 och blivit antagen, ska du registrera dig senast en vecka efter att du fått antagningsbeskedet, för att behålla din plats.

Obs! Registreringen är förutsättning för att få läsa och examineras på kursen samt för att studentförsäkring ska gälla under studietiden.

Är du reserv?

Du som blir erbjuden en plats, får besked om registrering i samband med att vi kontaktar dig.

Mer information om ansökan om studiemedel, uthämtning av passerkort, bibliotekskort och medlemskap i Studentkåren.