Checklista för blivande studenter

Det finns några saker du måste göra för att bli student vid Högskolan i Skövde. Följ listan nedan när du har fått besked från antagning.se att du har blivit antagen till ett program eller en kurs vid Högskolan i Skövde.

  1. Tacka ja till din plats eller reservplats
  2. Aktivera användarkonto
  3. Registrera dig på dina kurser, 5-18 augusti

1. Tacka ja till din plats

Antagningsbesked 1 inför höstterminen 2019 publiceras någon gång under dagen den 11 juli, på antagning.se. Logga in på ditt konto för att se om du har blivit antagen eller reservplacerad.

Tacka ja till de alternativ du vill ha kvar senast 26 juli. Du förlorar din plats på den eller de alternativ du inte aktivt har tackat ja till.

Blev du antagen i andra urvalet, eller senare, finns inte något svarsdatum. Följ de instruktioner du får i samband med antagningsbeskedet.

Om du blivit antagen till någon av följande utbildningar höstterminen 2019 så behöver du inte tacka ja till din plats på antagning.se:

  • Barnmorskeprogrammet 90hp
  • Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska 75hp
  • Specialistsjuksköterskeprogram - Skolsköterska 60hp

2. Aktivera användarkonto

När du har blivit antagen på en kurs eller ett program kan du hämta ut och aktivera ditt användarkonto för Högskolan i Skövde. Det behöver du bland annat för att kunna registrera dig i nästa steg.

Användarkontot använder du även i fortsättningen för att komma åt de olika it-tjänster du behöver som student (studentportal, lärplattform, e-post o.s.v.). Det finns olika sätt att hämta kontot:

  • Du som har e-legitimation eller BankID kan hämta ditt användarkonto via vår service för att hantera konto.
  • Hämta ut uppgifterna till ditt användarkonto direkt på nätet: www.his.se/aktiverakonto
  • Om du inte kan hämta ut ditt konto via nätet kan du hämta det hos IT-service Helpdesk (kom ihåg att ta med legitimation).
  • Om du inte kan komma till Helpdesk kan du få uppgifterna hemskickade. Skriv ut kontoansökningsblanketten, skriv under och skicka till adressen som står på blanketten. Vi skickar sedan uppgifterna till dig.

3. Registrera dig på dina kurser

Nästa steg för att bli student på Högskolan tar du genom att registrera dig på de kurser du ska läsa. Är du antagen till ett program, registrerar du dig på kurserna i programmet. Registreringen är obligatorisk.

Registreringen för höstterminen 2019 är öppen 5-18 augusti, 2019 på Studentportalen.

Mer information inför terminsstarten

Bra att veta inför terminsstarten

Vi har samlat allmän information, som kan vara bra att känna till inför dina studier, på sidan Ny student.
Missa inte heller informationen om vad som gäller just ditt program vid terminsstarten. Länkar till vart och ett av programmen finns på Programstudent hösten 2019

Sommaren 2019

Du måste registrera dig för att få behålla din plats.
Kontakta antagningen vid problem.

Du registrerar dig på sommarkurser på webben via
Studentportalen mellan den 13-24 maj. Har du inga loginuppgifter till Studentportalen, måste du först aktivera ditt studentkonto. Är du villkorligt antagen betyder det att alla förkunskapskrav inte var uppfyllda när din anmälan granskades.

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det viktigt att du meddelar detta samt att du registrerar dig i tid via webben.

Det är viktigt att du kollar upp när du börjar din utbildning. 
Du kan via "Schemainställningar" i Studentportalen välja att visa schema för kurser du är antagen men ännu inte registrerad på. Du kan även i samband med registrering se schema för aktuell kurs via en länk. Efter genomförd registrering visas schema för kursen automatiskt.

Efterantagen

Har du anmält dig efter urval 2 och blivit antagen, ska du registrera dig senast en vecka efter att du fått antagningsbeskedet, för att behålla din plats.

Obs! Registreringen är förutsättning för att få läsa och examineras på kursen samt för att studentförsäkring ska gälla under studietiden.

Är du reserv?

Du som blir erbjuden en plats, får besked om registrering i samband med att vi kontaktar dig.

Mer information om ansökan om studiemedel, uthämtning av passerkort, bibliotekskort och medlemskap i Studentkåren.

Campus G-huset entré

Glöm inte söka bostad

Ställ dig i studentbostadskön så tidigt som möjigt. Har du inte redan gjort det är dags nu!

Studentbostadskö (skovdebostader.se)

Vill du inte bo i studentbostad, eller har du inte tillräckligt med kötid för att få en bostad just nu? 

Här finns information och tips för att hitta boende 

Introduktion

Introveckan startar 2 september och pågår hela veckan med olika aktiviteter. På Välkomstbrev-sidan kan du gå in på just ditt program och se vad som gäller inför terminsstarten.