Checklista för blivande studenter

Det finns några saker du behöver göra för att bli student vid Högskolan i Skövde. Följ listan nedan när du har fått besked från antagning.se att du har blivit antagen till ett program eller en kurs vid Högskolan i Skövde.

  1. Tacka ja till din plats eller reservplats
  2. Aktivera användarkonto
  3. Registrera dig på dina kurser, 7-13 januari

1. Tacka ja till din plats

Antagningsbesked 1 inför vårterminen 2020 publiceras någon gång under dagen den 10 december, på antagning.se. Logga in på ditt konto för att se om du har blivit antagen eller reservplacerad.

Tacka ja till de alternativ du vill ha kvar senast 16 december. Du förlorar din plats på den eller de alternativ du inte aktivt har tackat ja till.

Blev du antagen i andra urvalet, eller senare, finns inte något svarsdatum. Följ de instruktioner du får i samband med antagningsbeskedet.

2. Aktivera användarkonto

När du har blivit antagen på en kurs eller ett program kan du hämta ut och aktivera ditt användarkonto för Högskolan i Skövde. Det behöver du bland annat för att kunna registrera dig i nästa steg.

Användarkontot använder du även i fortsättningen för att komma åt de olika it-tjänster du behöver som student (studentportal, lärplattform, e-post o.s.v.). Det finns olika sätt att hämta kontot:

  • Du som har e-legitimation eller BankID kan hämta ditt användarkonto via vår service för att hantera konto.
  • Hämta ut uppgifterna till ditt användarkonto direkt på nätet: www.his.se/aktiverakonto
  • Om du inte kan hämta ut ditt konto via nätet kan du hämta det hos IT-service Helpdesk (kom ihåg att ta med legitimation).
  • Om du inte kan komma till Helpdesk kan du få uppgifterna hemskickade. Skriv ut kontoansökningsblanketten, skriv under och skicka till adressen som står på blanketten. Vi skickar sedan uppgifterna till dig.

3. Registrera dig på dina kurser

Nästa steg för att bli student på Högskolan tar du genom att registrera dig på de kurser du ska läsa. Är du antagen till ett program, registrerar du dig på kurserna i programmet. Registreringen är obligatorisk.

Registreringen för vårterminen 2020 är öppen 7-13 januari, 2020 på Studentportalen

Bra att veta inför terminsstarten

Vi har samlat allmän information, som kan vara bra att känna till inför dina studier, på sidan Ny student.

Missa inte heller informationen om vad som gäller just ditt program vid terminsstarten. På sidan Program- eller kursstudent vårterminen 2020 finns information för dig som börjar ett program till våren.

Efterantagen

Har du anmält dig efter urval 2 och blivit antagen så ska du registrera dig inom den deadline som angivits det välkomstmejl du fått skickat till den e-postadress du angivit på www.antagning.se, för att behålla din plats.

Obs! Registreringen är förutsättning för att få läsa och examineras på kursen samt för att studentförsäkring ska gälla under studietiden.

Är du reserv?

Du som blir erbjuden en plats, får besked om registrering i samband med att vi kontaktar dig.

Mer information om ansökan om studiemedel, uthämtning av passerkort, bibliotekskort och medlemskap i Studentkåren.

Campus G-huset entré

Glöm inte söka bostad

Ställ dig i studentbostadskön så tidigt som möjigt. Har du inte redan gjort det är dags nu!

Studentbostadskö (skovdebostader.se)

Vill du inte bo i studentbostad, eller har du inte tillräckligt med kötid för att få en bostad just nu? 

Här finns information och tips för att hitta boende 

Introduktion

Program- eller kursstudent vårterminen 2020 kan du gå in och se vad som gäller inför terminsstarten.