Biovetenskap - Biologiska resurser och hållbar utveckling

Grattis till att blivit antagen till Biovetenskap – Biologiska resurser och hållbar utveckling och det första steget till din framtida karriär! Vi ska se till att din nyfikenhet om biologiska resurser växer sig större och tillsammans kommer vi att studera hur vi kan hitta hållbara lösningar för framtiden.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

 

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats. 


Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.


Klockan 10.15 ska du vara i hus A, sal A103 för att träffa mig tillsammans med dina studiekamrater under en programträff.

 

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats.

 

Vad händer i höst?

Vårt program tar ett brett grepp om biologiska resurser där dina två första kurser, "Biologiska livsformer" samt "Kemi, miljöstörningar och hälsa", kommer att introducera dig till vår organismvärld samt de kemiska förutsättningarna för organismerna. Efter denna läsperiod läser ni kurserna "Cellbiologi" samt "Hållbar utveckling" under vilka ni bland annat kommer att lära er om hur våra celler fungerar samt hur vi kan få ett hållbart samhälle.

 

 

Bild från introduktionen 2013

Kontakt