Dataspelsutveckling - grafik

Till dig som har sökt och blivit antagen till utbildningsprogrammet Dataspelsutveckling – grafik, välkommen! Vi programansvariga vill här nedan passa på att ge dig information för att förbereda dig inför programstart, så att du lättare kan komma i gång med höstens studier.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti.  För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till oss programansvariga. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september 2019 och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Klockan 10:15 har sedan Högskolans dataspelsutbildningar en gemensam uppstart i Portalen (lokalen Insikten), för dig och de andra drygt 200 nyantagna dataspelsstudenterna.

Klockan 13:15 samlas alla som skall läsa Dataspelsutveckling – grafik i hus G, sal G111, för information kring programmet.

De första kurserna

Terminen börjar med två kursstarter i första veckan och för dessa är det bra om du kan förbereda dig genom att skaffa kurslitteratur i förväg.

För kursen Spelanalys är det tre titlar som ingår i kurslitteraturen som kan vara bra att ha tillgång till från kursstart. Dessa är:

  • Caillois, R. (2001). Man, Play and Games. Urbana, Illinois: University of Illinois Press.
    ISBN 9780252070334.
  • Carr, D., Buckingham, D. & Burn, A. (eds) (2006). Computer Games. Text, Narrative and Games. Cambridge: Polity.
    ISBN 9780745634005.
  • Rutter, J. and Bryce, J. (eds) (2006). Understanding digital games. London: Sage Publications Ltd.
    ISBN 9781412900331.

För kursen Skisstekniker: traditionell och digital metod är följande litteratur bra att ha från början:

  • Solarski, C. (2012). Drawing Basics for Video Game Art. New York: Watson-Guptill. ISBN 9780823098477.

Läs mer om utbildningen på:

http://www.his.se/Utbildning/Hitta-utbildning/vara-program/Dataspelsutveckling/Dataspelsutveckling-grafik/

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvariga