Dataspelsutveckling - ljud/musik

Vi tycker att det är väldigt roligt att du har sökt dig till oss och att du har gjort ett mycket bra val. Programmen för dataspelsutveckling ger dig som studerade en välgrundad utbildning av högsta kvalitet. Våra lokaler erbjuder en kreativ miljö med god tillgång till utrustning vilket gör det möjligt för dig och dina klasskamrater att, både som individer och som grupp, utvecklas till morgondagens dataspelsutvecklare.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till oss. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Du kan nå någon av oss via e-post: 

Niklas.Nahl@his.se.
Ann-Britt.Werner@his.se

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Klockan 10:15 har sedan Högskolans dataspelsutbildningar en gemensam uppstart i Portalen (lokalen Insikten), för dig och de andra drygt 200 nyantagna dataspelsstudenterna.

Klockan 13:15 samlas alla som skall läsa Dataspelsutveckling – ljud/musik i hus G, sal G211, för information kring programmet.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats.

Terminen börjar direkt med två kursstarter och vi ser gärna att du har förberett detta genom att skaffa kurslitteratur som annars kan ta tid att få tag på.

För kursen Spelanalys 1 (ME355G) bör du ha tillgång till följande titlar vid kursstart:

R. Caillois (2001). Man, Play and Games. Chicago University of Illinois Press ISBN 025207033X.

D. Carr, D. Buckingham, A, Burn & G. Schott (red.) (2006) Computer Games. Text, Narrative and Games. Cambridge Polity Press. ISBN 074563401X.

J. Rutter & J. Bryce (red.) (2006) Understanding Digital Games. London Sage Publications ISBN 1412900344. Denna bok finns som elektronisk resurs på högskolebiblioteket.

För kursen Digital ljuddesign (ME212G) bör du ha tillgång till följande titlar vid kursstart:
Gottlieb, G (2007). Shaping Sound in the Studio and Beyond: Audio Aesthetics and Technology. Boston, MA,: Course Technology. ISBN 9781598637601.

Schafer, M.R. (1992). Ljudbildning: 100 övningar i konsten att lyssna och skapa ljud. Göteborg: Bo Ejeby Förlag. ISBN 9188316173.

Rustad för en lång och spännande karriär

Utbildningen du har valt är, trots sitt namn, av generell karaktär. Stora delar av utbildningen berör dataspelsutveckling, men många av de tekniker och teorier som du kommer att lära dig är nyttiga även i andra sammanhang. För dig som student innebär detta en styrka då det ger dig kunskaper som är användbara inom en rad olika områden utöver dataspel.

Projekt och samarbeten

På programmet får du lära dig att skapa spel genom att studera bland annat digital ljuddesign, ljud- och musikproduktion, spelanalys samt inriktningskurser i ljuddesign respektive musikteori. Spelutveckling involverar människor från många områden, såsom programmering, design, game writing, grafik ljud och musik, och det är viktigt att alla medlemmar i ett spelutvecklingsprojekt kan kommunicera och känner till varandras krav och behov. Detta får du lära dig i våra projektkurser där du får arbeta tillsammans med studenter från övriga dataspelsprogram.

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig