Dataspelsutveckling - programmering

Vi tycker att det är väldigt roligt att du har sökt dig hit till oss och vi kan bara konstatera att du har gjort ett mycket bra val. Utbildningen ger dig som studerande en god start i din karriär som spelprogrammerare. I Skövde finns en kreativ miljö för spelutveckling med ett stort nätverk av utvecklare, lokaler och utrustning som ger dig och dina klasskamrater möjligheten att, både som individer och som grupp, utvecklas till morgondagens spelutvecklare.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september 2019 och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Klockan 10:15 har sedan Högskolans dataspelsutbildningar en gemensam uppstart i Portalen (lokalen Insikten), för dig och de andra drygt 200 nyantagna dataspelsstudenterna.

Klockan 13:15 samlas alla som skall läsa Dataspelsutveckling – programmering i hus G, sal G109, för information kring programmet.

Dina första två kurser

Höstterminen börjar med två kursstarter redan första veckan och vi ser gärna att du förbereder dig genom att skaffa kurslitteratur (som annars kan ta tid att få tag på).

För kursen Spelanalys är det tre av de titlar som ingår i kurslitteraturen som kan vara bra att ha tillgång till redan från kursstart:

 

  • Understanding Digital Games av J. Rutter (finns även som elektronisk resurs på biblioteket).
  • Computer Games av D. Carr, D. Buckingham och A. Burn.
  • Man, Play and Games av R. Caillois.Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig