Specialistsjuksköterskeprogram - Distriktssköterska

Vi är mycket glada att du valt att studera till distriktssköterska vid Högskolan i Skövde och ser fram emot ett utvecklande och gott samarbete under utbildningstiden.

Vi önskar att du ska finna studierna till distriktssköterska spännande och givande. Vår utbildning har en tydlig inriktning mot distriktssköterskans hälsofrämjande arbete bland såväl barn och ungdomar som vuxna och äldre. Dessutom har utbildningen en lokal profil som bl a fokuserar på undersökningsmetodik och hälsobedömning. Studierna till distriktssköterska är på avancerad nivå och bedrivs på helfart under två och en halv termin. Programmet innehåller både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du blir väl förberedd för distriktssköterskeprofessionen.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström.

Programintroduktion sker därefter kl. 10:15-12:00 i hus G, sal G326. Vid detta tillfälle kommer programansvarig att informera om mål, innehåll och kurser som ingår i programmet samt olika rutiner inför programstart.

Kommer du med bil så måste du hämta ett parkeringstillstånd för studenter i receptionen i hus G. Se campuskarta.

Tveka inte att ta kontakt om du har frågor!

Bild från introduktionen 2013

Kontakt