Ekonomprogrammet - ekonomi och hållbarhet

Grattis, du är antagen till Ekonomprogrammet – ekonomi och hållbarhet!

Du har valt en mångsidig utbildning i företagsekonomi med inriktning mot hållbarhet. Du kommer utveckla en förståelse för företagsekonomi liksom för företags hållbarhetsarbete, hållbarhets -utmaningar och -möjligheter. Programmets styrka är att du får en bred men samtidigt nischad utbildning. Förutom kunskap kring ekonomers traditionella arbete, får du kunskap för att hjälpa företag och organisationer med hållbarhetsrelaterade frågor och utmaningar. Syftet är att ge dig förmågor som är viktiga för framtidens ekonomer. 

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Klockan 10.15 ska du vara i hus G, sal G111 för en gemensam informationstimma tillsammans med andra ekonomstudenter. Därefter samlas vi klockan 11.15 i hus G, sal G217, där du får träffa mig och dina studiekamrater under en programträff.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats.

Mer information

Mer information om utbildningen hittar du på programhemsidan. Här finns bland annat utbildningsplanen. Information om dina kursplaner med litteraturlistor samt schema finner du i Studentportalen efter att du registrerat dig.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta programansvarig eller studievägledare.

 

Kontakt programansvarig