Ekonomprogrammet - ledarskap och verksamhetsutveckling

Grattis, du är antagen till Ekonomprogrammet – ledarskap och verksamhetsutveckling!

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 6-19 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 19 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 3 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Tommy Borovac. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina gröna tröjor på campus.

Klockan 10.15 ska du vara i hus D, sal D107, för en gemensam informationstimma tillsammans med andra programstudenter. Därefter samlas vi klockan 11.15 i hus G, sal G316, där du får träffa mig och dina studiekamrater under en programträff.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats.

 

Kontakt programansvarig