Ekonomprogrammet - redovisning och revision

Grattis, du är antagen till ekonomprogrammet – redovisning och revision, en treårig internationellt gångbar utbildning som både ger dig en kandidatexamen i företagsekonomi såväl som den teoretiska behörigheten att bli auktoriserad revisor.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti.  För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på  www.his.se/aktiverakonto

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Klockan 10.15 ska du vara i hus G, sal G111 för en gemensam informationstimma tillsammans med andra ekonomstudenter. Därefter i samma sal kl 11.15 får du träffa mig och dina studiekamrater under en programträff.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats

Uppskattad utbildning

Ekonomprogrammet – redovisning och revision gör dig kvalificerad och redo för att efter avslutad utbildning exempelvis kunna påbörja din praktiska utbildningsdel för att bli revisor eller kunna arbeta som revisorsassistent, redovisningskonsult, skatterevisor eller ekonomiansvarig i olika typer av företag och organisationer.På programmets hemsida www.his.se/ekreg hittar du mer information om programmet.

Mer information

Mer information om utbildningen hittar du på programhemsidan. Här finns bland annat utbildningsplanen och information om vilka kurser du ska läsa först, scheman och litteraturlistor. Du hittar även annan nyttig information som du behöver veta som ny student på Högskolan i Skövde.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta programansvarig eller studievägledare.

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig och studievägledare