Ekonomprogrammet

Grattis, du är antagen till Ekonomprogrammet, en treårig utbildning som ger dig en kandidatexamen (Bachelor Degree) i ekonomi som är i högsta grad internationellt gångbar.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

När du har registrerat dig på programmet är det möjligt att sedan registrera sig på de kurser som ingår i programmet. De flesta kurser är obligatoriska, medan andra är valbara. De valbara kurserna är viktiga för att förbereda och underlätta dina fortsatta studier inom det valda programmet. För att avgöra om dina kunskaper redan är tillräckliga så finns ytterligare information och självtest på följande sida: https://www.his.se/om-oss/Utbildningar-och-amnen/Ekonomi-juridik-och-samhalle/Valbara-kurser/

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september 2019 och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Klockan 10.15 ska du vara i hus D, sal D105, för en gemensam informationstimma tillsammans med andra studenter. Därefter kl 11.15 i sal D201 får du träffa mig och dina studiekamrater under en programträff. Vid denna programträff kommer du att få information om programmets upplägg, kurser och kursstruktur och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor till mig samt representanter från studentkåren.

Erkänd och uppskattad utbildning

Ekonomprogrammet har under många decennier varit ett av de allra populäraste programmen vid svenska högskolor och universitet. Det finns flera skäl till detta. Det är först och främst en utbildning som är väl etablerad och känd bland allmänheten och arbetsgivare, som också gör dig kvalificerad för att kunna jobba både på svensk och internationell arbetsmarknad. Utbildningen ger dig också en bred bas inom ekonomi. Detta återspeglas i att före detta studenter från Högskolan i Skövde har varierande yrken, såsom redovisningsansvarig, personalchef, verkställande direktör, PR-ansvarig, revisor, produktutvecklare, controller, redovisningskonsult och marknadsföringsansvarig, i olika företag och organisationer. På programmets hemsida www.his.se/ekonomprogrammet hittar du intervjuer med några av våra före detta studenter som nu är ute i arbetslivet. Där kan du även läsa hur representanter från näringslivet ser på vår utbildning. 

Mer information

Mer information om utbildningen hittar du på programhemsidan, www.his.se/ekonomprogrammet. Här finns bland annat utbildningsplanen. Information om dina kursplaner med litteraturlistor samt schema finner du i Studentportalen efter att du registrerat dig.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta programansvarig eller studievägledare.

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig