Kognitiv neurovetenskap – tillämpad positiv psykologi

Varmt välkommen till Högskolan i Skövde och programmet Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi

Höstterminen startar måndagen den 2 september 2019 och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Kl. 10:15, träffas du och övriga som ska studera på programmet Kognitiv neurovetenskap - tillämpad positiv psykologi i hus H, sal H301. Jag kommer att ta emot dig och övriga programstudenter vid den första programträffen och då sker även en närvarokontroll samt att ni delges en del grundläggande information. Det kommer sedan även hållas ytterligare programträffar under de inledande veckorna där du fortlöpande kommer få nödvändig information.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan den 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till programansvarig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats. 

Frihet under ansvar

Du kommer troligtvis märka att högskolestudier i mångt och mycket innebär både stor frihet och stort ansvar. Schemat för den lärarledda undervisningen varierar ofta från kurs till kurs och vecka till vecka. Du förväntas planera och lägga upp dina studier, framförallt på icke lärarledd tid, så att den totala studietiden motsvarar ett heltidsarbete. Dina studier och studieresultat vilar mycket på ditt eget ansvar och vi på högskolan gör vårt bästa för att erbjuda dig god undervisning och en trivsam studieatmosfär för att du ska kunna lyckas och trivas så bra som möjligt med dina studier.

Utanför studierna

Genom att planera din tid bra och förvalta ditt studieansvar så är vi övertygade om att du kommer att uppleva studierna som stimulerande och givande. Aktiviteter utanför högskolestudierna är också viktiga. Som student har du till exempel möjlighet att delta i olika typer av studentföreningar. Genom detta kan du skapa värdefulla kontakter både för tiden vid högskolan men också inför framtiden.

Ytterligare information

I samband med programstarten så kommer du och dina kursare också att få möta era faddrar. Det är studenter som läser på programmet som under introduktionen kommer att finnas tillhands för er.

Mer information om programmet finner du på programmets hemsida: http://www.his.se/kognitiv-neurovetenskap. På hemsidan finner du bland annat länk till utbildningsplanen m.m. För att ta del av kursplaner för de specifika kurserna (innehåller bl.a. litteraturlistor) så kan du söka på respektive kursnamn eller kurskod i det generella sökfältet på www.his.se.

Har du frågor, kontakta studievägledare eller programansvarig. 

Varmt välkommen!
 

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig