Naturvetenskapligt och tekniskt basår

Grattis till att blivit antagen till det Naturvetenskapliga och tekniska basåret! Förhoppningsvis är basåret det första steget till din framtida karriär. Vårt mål är att ge dig den kunskap du behöver för dina kommande studier och att förbereda dig på hur det är att studera på en högskola.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att få behålla din studieplats. Det gör du via  www.his.se/studentportalen  mellan den 5-18 augusti augusti. För att kunna registrera dig måste du först aktivera ett användarkonto. Det gör du på www.his.se/aktiverakonto

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till någon av oss programansvariga. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats. 

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på Campus.

Klockan 10.15 ska du vara i hus D, sal D107, för att träffa oss och dina studiekamrater under en programträff.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats

Studiemedel

Om du tänker ansöka om studiemedel hos CSN så ansök i så fall för hela basåret (två terminer) på en gång. Detta gör att du undviker komplikationer som kan ske vid årsskiftet och övergången mellan terminerna. Ansök även i tid.

Kurslitteratur

Redan v.36 drar kurserna Biologi 1 och Förberedande Matematik igång och för att du ska kunna vara med direkt rekommenderar jag dig att skaffa kurslitteraturen till de kurserna redan nu. Efter de två första kurserna kommer vi att fortsätta med kurserna Matematik 3, Biologi 2 samt Fysik 1.1. Nedan ser du en litteraturlista på de böcker vi kommer att använda oss av i höst.

Biologi 1
Biologi 1, Liber (2011) Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl. ISBN: 9789147085231.

Förberedande Matematik samt Matematik 3
Matematik 5000 Kurs 3c Blå Basåret. (2014) Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne. ISBN 9789127430105.

Biologi 2
Biologi 2, Liber (2012) Janne Karlsson, Thomas Krigsman, Bengt-Olov Molander, Per-Olof Wickman, Gunnar Björndahl. ISBN: 9789147085903.

Fysik 1.1
Ergo Fysik 1, Liber (2011) Jan Pålsgård, Göran Kvist, Klas Nilson. ISBN: 9789147085538

Framtiden

Vi hoppas att du kommer få ett spännande år och du kommer förmodligen se världen med andra ögon som utbildad naturvetare. Vi hoppas på att vi ses om ytterligare ett år fast då på något av våra ingenjörsutbildningar.

Har du frågor?

Undrar du något får du gärna maila eller ringa oss, annars ses vi till hösten!

 

 

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig