Sjuksköterskeprogrammet

Grattis till att du har blivit antagen till Sjuksköterskeprogrammet. Vårt främsta mål för Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan i Skövde är att du ska få en utbildning som väl rustar dig för framtiden. Jag är övertygad om att du gör rätt i att satsa på en högskoleutbildning till sjuksköterska. Utbildningen ger dig en sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen samt en kandidatexamen i omvårdnad.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen  mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.  

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig som programansvarig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 26 augusti 2019.  

09:30 - ca 10:00 träffas vi i G110 för ett gemensamt välkomnande och fika. Efter en kort paus håller vi en första programträff. 

Vad läser du

Sjuksköterskeprogrammet omfattar tre års heltidsstudier. Omvårdnad är programmets huvudområde. Du läser även biomedicin och folkhälsovetenskap. Studierna är såväl teoretiska som praktiska (kliniska).

Resultat och framtid

Dina studieresultat kommer att vara betydelsefulla för din framtid. Jag hoppas att du under dina år här i Skövde kommer att trivas med dina studier till sjuksköterska. Med en sjuksköterskeexamen har du en bred arbetsmarknad att se fram emot, både nationellt och internationellt.

Har du frågor?

Undrar du något får du gärna maila eller ringa mig, annars ses vi snart!

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig och studievägledare