Socialpsykologiskt program

Välkommen till Socialpsykologiska programmet och grattis till din plats! Även i år är det många som sökt vårt program och det gör oss extra glada, eftersom ett stort intresse för utbildningen ger en bra grund för givande och roliga studier. För att i någon mån förbereda dig på vad som väntar, får du här introducerande information om utbildningen. Under de första veckorna kommer vi mer i detalj att gå igenom programmets mål, innehåll och arbetssätt.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via  www.his.se/studentportalen mellan den 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det viktigt att du meddelar detta till mig (karin.kronberg@his.se) samt att du registrerar dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september 2019 och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Klockan 10.15 ska du vara i hus G, sal G109 för att träffa mig, Karin Kronberg programansvarig, och dina studiekamrater under en programträff.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats

Delaktighet

Lärare vill att du ska vara delaktig och ha ett medansvar i frågor som rör utbildningen och undervisningen. Mycket är förstås redan bestämt när du kommer hit, men utformning av de kurser som kommer längre fram går att påverka via diskussioner och utvärderingar. Vi som jobbar med och i programmet ser fram emot givande samtal om hur vi tillsammans skapar den bästa utbildningen!

Arbetsformer

Vi har ett gruppinriktat arbetssätt under stora delar av utbildningen, och vi varvar föreläsningar med praktiskt och teoretiskt arbete i större och mindre grupper. Vi har höga förväntningar på att du kommer väl förberedd till undervisningstillfällena, både i helgrupp och i mindre grupper, detta för att du ska få ett bra utbyte av studierna.

Examinationer sker genom enskilda och gruppvisa redovisningar i muntlig och/eller skriftlig form varvat med traditionella tentamina (eller "salstentor" som de också kallas) och hemtentamina. Vi strävar efter att du ska få möta flera olika former av examination under din utbildningstid så att du ska få möjlighet att visa dina kunskaper på olika sätt.

Mer information

Mer information om programmet hittar du på www.his.se/spp där även utbildningsplan och information om kurser finns. Svar på frågor som rör studievägledning får du av Ingrid Christensson ingrid.christensson@his.se, tfn 0500-44 87 32.

Varmt välkommen önskar
Karin Kronberg med kollegor!

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig

Hitta ditt program på campus första dagen

Länk till karta över campus och var programmen samlas