Specialistsjuksköterskeprogram - Diabetessjuksköterska

Varmt välkommen till Högskolan i Skövde

Programmet är campusförlagt och innebär halvtidsstudier om 60 hp på avancerad nivå under fyra terminer. Programmet ges i samverkan mellan Högskolan i Skövde, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Första kursen i programmet startar vecka 36, onsdagen den 5 september 2018 kl. 09.15 sal C205 på Högskolan Väst. Kursintroduktion och en föreläsning ges under dagen. Vi avslutar dagen 16.00.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via http://www.his.se/studentportalen mellan 6-19 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till programansvarig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 19 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Som ny student med tillhörighet Högskolan i Skövde (HS) krävs det att du först aktiverar ett studentkonto, något som du hittar mer information om i checklistan. Du använder sedan de logginuppgifterna du får för att logga in i Studentportalen och under rubriken mina studier registrera dig.

För att behålla din plats på programmet krävs det att du har registrerat dig mellan 6 och 19 augusti.

Information om lärplattformen GUL som används under den första kursen ges i samband med kursstart.

Tillgodoräknande

Om du tidigare har läst kurser som du tror motsvarar kurs/kurser i programmet har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av kurser. Mer information om hur du ansöker hittar du här. Du kan ansöka om tillgodoräknande först när du har registrerat dig på programmet och första kursen. För att ansökan ska kunna behandlas krävs att du bifogar kursplan på den kurs/de kurser du vill åberopa. Det är viktigt att du ansöker om tillgodoräknande på HS även om aktuell kurs ges av annat lärosäte.

Examen

Du ansöker efter avslutat program om en Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot diabetessjuksköterska samt filosofie magisterexamen med huvudområdet omvårdnad på Högskolan i Skövde där du varit registrerad programstudent. Mer information om hur du ansöker om examensbevis hittar du här.

Övrig information

Mer information om programmet finns på http://www.his.se/scio och information om hur det är att vara student på Högskolan i Skövde finns på www.his.se/student.

Varmt välkommen till Högskolan i Skövde!

Bild från introduktionen 2013

Programansvarig