Informationsteknologi - Business Intelligence

Du är varmt välkommen till Högskolan i Skövde måndagen den 2 september.

Registrering

Innan programstarten måste du registrera dig för att behålla din studieplats. Det gör du via www.his.se/studentportalen mellan 5-18 augusti. För att kunna registrera dig måste du aktivera ett användarkonto. Detta gör du på www.his.se/aktiverakonto.

Vid förhinder

Om du inte har möjlighet att närvara vid programstarten är det mycket viktigt att du meddelar detta till mig. Utöver detta måste du också registrera dig via Studentportalen senast 18 augusti. Om du inte registrerar dig via Studentportalen mister du din programplats.

Programstart

Höstterminen startar måndagen den 2 september 2019 och då träffas vi klockan 09:30 på Högskolans campus för fika och välkomnande av Högskolans rektor Lars Niklasson samt kårordförande Henrik Bergström. Då kommer du även träffa dina programfaddrar som möter dig i sina rosa tröjor på campus.

Klockan 10:15 ska du vara i hus E, sal E103, för att träffa mig och dina studiekamrater under en programträff.

Tänk på att registrera dig i tid så att du inte mister din plats

Introduktionsvecka

Hela vecka 36 är en introduktionsvecka vilket innefattar att du kommer erbjudas flera undervisningstillfällen som ska underlätta din studietid hos oss (datorintroduktion, akademisk introduktion, praktiska detaljer om dina studier och ditt utbildningsprogram etc.) samtidigt som du kommer att gå på dina första föreläsningar i de kurser som inleder dina programstudier hos oss.

Bild från introduktionen 2013

Kontakt programansvarig