Reserv

Du som är reserv måste kunna svara oss med kort varsel, ibland inom så lite som 19 timmar, annars går erbjudandet om plats vidare till nästa reserv. Detta gäller särskilt från en vecka före terminsstart till två veckor efter terminsstart.

Så kontaktar vi dig

Om du sökt program

Om vi kan erbjuda dig som är reserv på ett program en plats kommer vi att kontakta dig via e-post i första hand. För att få platsen måste du svara på vårt mejl, vanligtvis före kl 10.00 dagen efter. Mejlsvar krävs som tidigast dagen efter så vi rekommenderar dig att kontrollera din e-post varje kväll eller tidigt varje morgon. När programstart ägt rum, kan vi också kontakta dig via telefon, då det är viktigt att du kommer igång med dina studier så snart som möjligt. Får vi inte svar, kommer vi att ringa nästa reserv på listan. Vi rekommenderar dig att vara tillgänglig på mobiltelefon under utbildningens två första veckor.

Om du sökt en kurs

Om vi kan erbjuda dig som är reserv på en kurs en plats kommer vi att skicka ett antagningsbesked till dig via e-post. Information om registrering på kursen och när du måste ha registrerat dig, kommer att finnas i antagningsbeskedet. Om du inte registrerat dig inom utsatt tid, kommer vi att erbjuda platsen till nästa reserv.

Det är alltså viktigt att du som är reserv är nåbar på den e-post eller det telefonnummer, du angett i anmälan. Kontrollera på antagning.se att dina kontaktuppgifter stämmer.

Om du inte har hört något från oss senast två veckor efter program-/kursstart har vi tyvärr inte kunnat erbjuda dig en plats.

Information om hur du ligger till i reservlistan

Vi svarar inte på frågor om hur du ligger till i reservlistan eller hur stora dina chanser är att komma in. Dels tar det mycket tid från reservkallningen, dels kan vi inte ge några säkra eller bra svar. Reservplatser påverkas av överintag, vilken urvalsmodell (platstilldelning) som tillämpas och av hur många antagna i respektive urvalsgrupp som lämnar återbud, se nedan. Detta skiljer sig mellan olika utbildningar och mellan olika år på samma utbildning. På UHR:s statistiksida kan du se vilket meritvärde den sist antagna (före ev. reservkallning) till en viss utbildning haft tidigare. Detta kan ge dig en fingervisning om dina chanser.

Hur går reservkallning till vid Högskolan i Skövde?

Högskolan har gör ett visst överintag av antagna på program och kurser. Överintaget skiljer sig från program till program och från kurs till kurs. Hur stort överintaget är, beror på hur många reserver vi fått kalla i tidigare antagningsomgångar och om det finns absoluta begränsningar i hur många studenter som kan börja, t.ex. antalet praktik- eller laborationsplatser. För att vi ska börja erbjuda reserver en plats, måste vi få så många återbud att överintaget är borta.

När en antagen lämnar återbud, tittar vi på utbildningens urvalsmodell/platstilldelning (oftast 67% av platserna till sökande med gymnasiebetyg och 33 % av platserna till sökande med högskoleprovsresultat). I normalfallet erbjuder vi då en plats till den förste reserven i samma urvalsgrupp som återbudet kom in. Om den reserven inte vill ha platsen, eller inte svarar, kommer vi att erbjuda platsen till nästa reserv i urvalsgruppen. Om det finns en plats kvar när vi erbjudit alla reserver i urvalsgruppen en plats, kommer vi att erbjuda platsen till en reserv i en annan urvalsgrupp. Detta betyder att man kan vara reserv 1 men ändå ha små chanser att erbjudas plats, om det inte kommer in några återbud i den urvalsgruppen.

Läs ner om platsfördelning och urval

 

Se även

Kontakt

Vid frågor rörande antagning - till program eller kurs, validering, registrering, studieuppehåll, dispens eller anstånd.

Vill du underlätta för oss?

När du kontaktar oss angående dina studier, skulle det underlätta mycket om du skriver ditt personnummer och vad du läser i mailet, så att vi slipper fråga en extra gång efter det.

Telefon: 0500-44 82 00
Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-11.30

E-post: antagning@his.se

E-post för utbytesstudenter: exchangestudent@his.se

E-post för internationella studenter: admission@his.se

Fax: 0500-44 80 99

Postadress:
Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde