Tillgänglig undervisning

Att tillgänglighetsanpassa undervisningen för studenter med funktionsnedsättning ger en bra undervisningsmiljö för alla. Lika villkor på riktigt. Hur gör du?

Uppsala Universitet har producerat fem olika filmer om dyslexi och hur undervisningen kan tillgängliggöras. Viss information gäller enbart för universitetet i Uppsala, till exempel om hur de organiserar anpassningar vid examinationer, men en hel del information är "lärosätesneutrala", det vill säga allmängiltiga och gäller för all högre utbildning. Filmerna finns här (öppnas i nytt fönster).

För att öka den allmänna tillgängligheten ska du som föreläsare alltid använda mikrofon. Du behöver förutsätta att det i gruppen finns studenter med hörselnedsättning som har stort behov av ljudförstärkningen. Även studenter med andra funktionsvarianter får förbättrad koncentrationsförmåga när föreläsaren använder mikrofon. Om du vet att det i gruppen finns en student med hörselnedsättning behöver du särskilt planera undervisningen och ha framförhållning vad gäller schema, salar och AV-utrustning. Se mer i detta stödmaterial om Tillgänglig undervisning vid hörselnedsättning

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, har tagit fram informationsmaterial kring hur undervisningen på högskolor och universitet kan tillgänglighetsanpassas utifrån olika funktionsnedsättningar. Dokumenten finns att laddas ner nedan:

Broschyr om ADHDLadda ner informationsbroschyren om ADHD här

 

 

 

 

 

Broschyr om autismLadda ner informationsbroschyren om autism här

 

 

 

 

 

Broschyr om dyslexiLadda ner informationsbroschyren om dyslexi här

 

 

 

 

 

Broschyr om psykisk ohälsaLadda ner informationsbroschyren om psykisk ohälsa här

 Filmer om dyslexi

Länk till filmerna (öppnas i nytt fönster)

 

 

Kontakt

Virpi Westin

Samordnare för studenter med funktionsnedsättning

virpi.westin@his.se

Telefon: 0500-44 80 96

Porträttbild Virpi Westin