Studieteknik

Högskolestudier kräver att du själv tar ansvar för dina studier, vilket ställer stora krav på dig. Viss självdisciplin är en förutsättning för att lyckas. Om du läser vid högskola för första gången kommer du nog att uppleva en del förändringar jämfört med tidigare studier på till exempel gymnasiet. Olika människor lär sig saker på olika sätt, man brukar kalla det för olika lärstilar. De tips och råd som finns nedan är allmänna och allt behöver inte stämma för dig. Vill du ha hjälp med att få mer personlig hjälp med din studieteknik, är du välkommen att kontakta studievägledarna på e-post studievagledare@his.se

Det tar tid!

TimeDet är viktigt att du räknar med att studierna tar tid, även vid sidan av föreläsningar och andra schemalagda aktiviteter. Hur mycket schemalagd tid och kurslitteratur du kommer att ha i din utbildning är svårt att säga, det beror mycket på vad du studerar. Tanken är att heltidsstudier ska motsvara ungefär 40 timmars arbete i veckan, men du kan naturligtvis fördela dessa timmar som du vill över kursen du läser.

Att göra en individuell studieplanering

För att nå bästa resultat i studierna måste du ta dig tid att reflektera över din studieteknik och upprätta en individuell studieplanering. Är man osäker kan det också vara en god idé att gå igenom ditt förslag med en studievägledare för se om det verkar rimligt. En studieplanering kan ha utgångspunkt i kursplaner, kursPM, eller annan information du får av din lärare där det står vad du ska läsa och när olika uppgifter ska genomföras. Ett förslag är att skriva eller rita upp en veckoöversikt och föra in vad du ska göra och vilka delmål du har på vägen i din kurs. Det kan också vara bra att göra en långsiktig plan för hela kursen, så att veckoplaneringen innehåller delmålen för kursen och den långsiktiga planeringen inkluderar allt som man ska ha gjort när kursen är klar.

Använd gärna en kalender, digital eller papperskalender, för att planera din tid. Du kan även hitta veckoplaneringar för Officepaketet, om du söker bland de mallar (templates) som finns på Microsofts hemsida, vilken du kommet åt via exempelvis Word och Excel.

Viktigt att tänka på

 • Var självkritisk när du planerar
 • Kolla att du får en jämn och rimlig studiebelastning över hela året
 • Gör plats för ditt sociala liv  
 • Hitta det bästa stället för dig att studera - det kan vara hemma, på biblioteket, eller annat ställe som du själv har kommit på

Studieteknikstips

Studietips brukar handla om studiemiljö, tystnad/ljud, belysning, ordning, understrykningar, stolpar, repetition och liknande frågor. Hur detta skall fungera för dig är något som du själv måste finna ut. Däremot kan det vara intressant att försöka beskriva förutsättningar för akademiska studier.

Nyfikenhet

Oftast är det bristande engagemang, bristande planering och bristande studieteknik som är orsaken till svårigheter i studierna. Engagemang är självfallet en helt avgörande faktor för studieframgång. Lärarna försöker givetvis stimulera ditt intresse, men du förutsätts också ha ett intresse för ämnet i fråga.

Tidsplanering

Utnyttja tiden effektivt när du studerar. Förutom den schemalagda tiden måste du också ägna en hel del kvällar och helger åt dina studier. Försök upprätta en personlig tidsplanering för dina kurser. Denna kan innehålla en disposition över föreläsningar, lektioner, grupparbeten, litteraturinläsning, tentamensinläsning, seminarieförberedelser och framförallt ditt eget sociala liv vid sidan av studierna. Sedan återstår bara att disciplinera dig själv och hålla tidsplaneringen. Efterhand inser du fördelen med detta arbetssätt och att en väl utarbetad tidsplanering ger dig ökad frihet. Studerar man på heltid ska man se det som samma sak som att arbeta heltid, det krävs 40 timmar arbete i veckan.

Inlärning

Inlärningen vid en högskola koncentreras kring föreläsningar, lektioner och inläsning av omfattande litteratur. Att tillägna sig metoder för att få ut maximalt vid alla dessa studieformer är lönsamt. När det gäller föreläsningar räcker det inte att höra vad som sägs, du måste även lyssna aktivt på innehållet. Detta innebär att du skall söka efter föreläsarens bärande idéer och de mönster/strukturer som hon/han skissar upp. Är det något som din lärare säger som du inte förstår är det bara att fråga, antingen under föreläsningen, eller om du vill kan du ta det efteråt i klassrummet, eller via e-post.

Förberedelse

För att undvika slentrianmässigt antecknande bör du ha förberett dig väl till varje undervisningsmoment. Genom denna förberedelse känner du till vad som kommer behandlas och du bör även be föreläsaren ta upp de moment du haft svårt att förstå. Försök alltså ligga ett steg före i kursen istället för att tvingas spurta ikapp. Hur gör du det? Genom en god tidsplanering!

Sprid ut pluggandet

Försök att hänga med i tempot redan från början, annars finns det risk för att du börjar släpa efter med inlämningsuppgifter och att omtentorna hopar sig. Gör gärna en övergripande planering för kursen och ha en jämn studietakt under hela studieperioden. Det är inte lätt att försöka läsa in och förstå allt sista veckan före tentan.

Repetera

För att kunna ta in all information från föreläsningar och seminarier är det viktigt med repetition. Skumma gärna igenom kurslitteraturen som kommer att beröras på föreläsningen i förväg, då blir det lättare för dig att hänga med och du kan fråga om sådant som du inte har förstått.

Om du antecknar på föreläsningar har du både hört och sett materialet och detta gör att du lär dig lättare. Gå igenom anteckningarna igen efteråt.

Gör bra anteckningar

Det som tas upp på föreläsningarna är säkert också det viktigaste i kursen. Väl ordnade och strukturerade föreläsningsanteckningar kan därför vara avgörande för ditt studieresultat och ett bra hjälpmedel i tentapluggandet.

Det gäller att anteckna lagom mycket och med en bra teknik. Anteckna nyckelord, begrepp, termer och namn samt centrala meningar. Försöker du skriva ned allt som föreläsaren säger är risken stor att du ger upp efter en kort stund. För somliga fungerar det bättre om man använder pennor i flera färger i anteckningarna, testa om det funkar för dig!

Fokusera

Se till att du hittar ett ställe där du kan plugga effektivt och utan att bli störd. Kan du inte låta bli att slå på tv:n hemma kanske det passar dig bättre att sitta i högskolebiblioteket. Sätt upp ett mål för hur långt du vill hinna under dagen – men var realistisk! Läs gärna i korta pass, minneskapaciteten är bäst i början och slutet av ett arbetspass. Ta gärna små pauser med jämna mellanrum och drick lite vatten, ät lite eller ta lite frisk luft.

Tips! Hur du lär dig en text

 • Skumma igenom texten.Bok
 • Gå igenom texten noggrant och stryk under det viktiga.
 • Gör en egen sammanfattning av texten.
 • Gå tillbaka och se om du missat något viktigt i din sammanfattning.

Om du gjort detta ordentligt räcker det ofta med att läsa din egen sammanfattning inför tentan.

Slutråd

Inse att ditt liv är en helhet. Akademiska studier är inte allt. Du måste hitta en balans mellan dina akademiska aktiviteter och ditt ”normala” sociala liv. Aktiviteter som familj, barn, arbete, fester, föreningar, kårverksamhet, sport och annat spelar en viktig roll i det personliga utvecklingsprojekt som akademiska studier avser att vara.

Om du vill ha hjälp med att strukturera upp dina studier, är du välkommen att kontakta någon av studievägledarna. I Studieverkstan kan du också få tips kring studieteknik.

Sist men inte minst, gå vår kurs i studieteknik! I kursen får du testa vilken lärstil du har – och därmed hitta den studieteknik som passar dig bäst för att lyckas med dina studier!

Boktips med mera

Här är några tips på böcker med mera som kan vara bra att läsa när man har funderingar kring sina studier och sin studieteknik:

 

Kontakt

Online-workshop

Här hittar du en film med tips och råd om studieplanering.

Några sammanfattande råd!

 • Studera materialet som skall behandlas före föreläsningen/lektionen
 • Anteckna under föreläsningen. Läs igenom/renskriv anteckningarna direkt efteråt
 • Stryk under, men ej för mycket
 • Ha för vana att alltid studera på samma ställe, vid samma tidpunkt varje dag. Studera minst 1-2 timmar per tillfälle och glöm inte att ta små pauser emellanåt för att återhämta dig
 • Planera dina studier. Studera ej ostrukturerat
 • Gör egna frågor på texten
 • Diskutera svåra avsnitt med dina kamrater
 • Tänk på helheten. Tappa ej bort dig i detaljerna!