Utlandsstudier

Utlandserfarenheter och utbytesstudier är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Välj mellan många universitet i cirka 30 länder. Missade du att ansöka i maj inför vårterminen 2020? Det är inte försent!

 

Restplatser för utbytesstudier 2020

Läs mer på sidan Restplatser utlandsstudier om hur du söker en restplats. Viktig information finns också under Ansökan och Urval, Sökbara partneruniversitet samt Partneruniversitet.

Utlandserfarenhet - en lönsam resa

Utlandserfarenheter är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. I stort sett samtliga arbetsgivare efterfrågar egenskaper som kommunikativ förmåga, social kompetens, anpassningsbarhet och initiativförmåga. Det är samma egenskaper de tror att studenter som studerat eller praktiserat utomlands utvecklar, visar Svenskt Näringslivs rapport "Arbetsgivares syn på utlandserfarenheter".

En värdefull erfarenhet

Internationella erfarenheter och interkulturell kompetens blir allt viktigare. De som har studerat utomlands får ofta mer pengar i plånboken. Löneskillnaderna mellan de med internationella meriter på sitt CV och de som inte har det ökar dessutom med åren. Bäst förutsättningar på arbetsmarknaden har de med svensk examen där delar av utbildningen är genomförd utomlands. Förutom bättre ekonomi ger dig en termin eller två vid ett utländskt universitet ökade möjligheter för en internationell karriär eller arbete på ett multinationellt företag. Utbytesstudier ger dig dessutom förbättrade språkkunskaper, nya perspektiv och ett internationellt kontaktnät.

Välj mellan många olika universitet

Som student på Högskolan i Skövde kan du förlägga delar av din utbildning vid något av våra många partneruniversitet världen över. Det finns olika alternativ för utlandsstudier, beroende på vad du läser och vart du vill åka. Om det är något av Högskolan i Skövdes utbyteskontrakt som passar är du välkommen att söka en av dessa platser om du uppfyller kraven. Här kan du se våra partneruniversitet

  • För dig som studerar vid Högskolan i Skövde finns det olika alternativ för utlandsstudier, beroende på vad du läser och vart du vill åka.
  • Om det är något av våra utbyteskontrakt som passar är du välkommen att söka en av dessa platser om du uppfyller kraven.
  • Det går också bra att åka på egen hand, både till de skolor vi har kontrakt med eller till helt andra skolor och länder.
  • Det första du ska göra när du funderar på att studera utomlands är att ta kontakt med din studievägledare: utlandsstudier@his.se 
  • För dig som studerar på sjuksköterskeprogrammet (omvårdnad) finns en särskild sida angående internationalisering, som du hittar här. 
  • Du kan söka ett MFS-stipendium (Minor Field Studies) för att åka till ett utvecklingsland under minst 8 veckor för att genomföra fältstudier och samla data till din uppsats.

Internationellt på hemmaplan

Varje år väljer hundratals utländska studenter att studera på Högskolan i Skövde. Det betyder att du under din utbildning får internationella perspektiv och kan ta del av andra kulturer även på hemmaplan. Läs mer om detta under fliken "International Committee".