Ansökan till utbytesstudier

Vill du åka på utlandsstudier? Här får du reda på viktiga datum och förutsättningar för att kunna åka!

Deadline för ansökan

15 maj är sista ansökningsdag för nästkommande vårtermin.
1 december är sista ansökningsdag för nästkommande hösttermin och helårsplats.
Missat deadline? Restplatser finns tillgängliga i mån av plats, läs mer här

E-posta din ansökan till antagning@his.se
Du kan också lämna din ansökan till Studentservice på plan 2 i E-huset.  

Bestämmelser för studenter på 1-åriga magisterprogram samt kandidatstudenter som vill åka höstterminen år 2. 
De studenter som studerar 1-årigt magisterprogram och vill åka utomlands en eller två terminer efter sin utbildning, samt de studenter där det passar att studera termin tre, alltså höstterminen år 2, måste söka restplatser. Ansökan öppnar i början på februari, detta för att behörighetskraven är minst en avklarad termins studier vid Högskolan i Skövde. För särskilda behörighetskrav och urvalskriterier se nedan.  

Nyhet! Southampton - England
Southampton Solen University är öppen för alla ämnesområden inför 2020-2021, observera att förtur kommer att ges inom företagesekonomi.

Storbritannien - Brexit
I händelse av att Storbritannien lämnar EU utan avtal så kommer Erasmusstipendier inte kunna ges ut men utbytesplatser kommer forfarande att kunna erbjudas. 

 

Socialpsykologer till Howest
De socialpsykologer som vill åka till Howest under hösten i årskurs två får söka restplats mellan 27 februari 12.00 - 6 mars 12.00 2019. Restplatsansökan hittar ni här. Regeln om först till kvarn gäller ej för denna grupp studenter, för att se våra kriterier, se nedan.  

Var kan du söka?

Våra partneruniversitet hittar du under denna länk: "Partneruniversitet"

Vem kan söka?

Du måste vara registrerad på heltidsstudier (30 poäng/termin) vid Högskolan i Skövde och ha minst en termins studier avklarade vid ansökan.

 • Du måste ha varit registrerad under minst två sammanhängande terminer från ansökan till utresa.Du måste ha klarat minst 22.5 högskolepoäng/termin i snitt vid Högskolan i Skövde.

 • Du behöver ha minst 30 högskolepoäng/termin till utvalda länder. Se nedan mer information.

 • Du bör ha goda språkkunskaper i det språk som används i utbildningen vid det mottagande universitetet.

  Hur sker urvalet?

 • Urvalet baseras på poängsnitt samt antalet VG-poäng i procent

 • De sökande placeras beroende på snittpoäng/termin i behörighetsgrupp A-C.

 • Rangordning i behörighetsgrupperna baseras på antal VG-procent.

 • Efter att studenter är rangordnade i de olika grupperna, fördelas platser i grupp A, därefter i grupp B och slutligen i grupp C.

 • Innevarande termin räknas inte med

 • Vid lika resultat inom varje grupp, sker urval genom lottning.

1. Urvalskriterier

 • Studenternas snittpoäng räknas fram baserat på totalt antal avklarade högskolepoäng delat med antal terminer som studenten varit registrerad vid Högskolan i Skövde. Avklarade poäng för innevarande termin räknas inte med vid genomsnittet. Endast poäng från Högskolan i Skövde kan medräknas, undantag ges till studenter som är antagna till senare del av program (tidigare studier som har tillgodoräknats).

 • Antalet VG-procent baseras på hur många procent VG den sökande har på sina delmoment i förhållande till totalt antal avklarade poäng vid Högskolan i Skövde. Vid uträkningen översätts sifferbetyg 3 till betygen G och 4 & 5 till VG. För delmoment där endast betyg G kan ges, kommer 50% av poängen omräknas till VG-poäng. 
   

2. Rangordning och särskilda bestämmelser inom behörighetsgrupperna A-C

Behörighetsgrupp A:
Studenter som har klarat 30hp i snitt/termin.

 • Sökande med snitt över 30 hp jämställs med snitt på 30 hp,  
  det vill säga att alla hamnar i grupp A.

 • Sökande i denna grupp har möjlighet att nomineras till samtliga utlysta utbytesplatser. Platserna till utvalda länder är endast sökbara för grupp A 

 • Utvalda länder/särskilda platser för 2019/2020 är; USA, Kanada, England, Schweiz och University of Tübingen (Tyskland). 
  Det finns särskilda krav för vårdstudenter, se länken Internationalisering för sjuksköterskor och barnmorskor.
  Dessa länder/särskilda platser kan komma att ändras till nästa ansökningsomgång.

Behörighetsgrupp B:
Studenter som har klarat 29,99-25hp i snitt/termin.

 • Studenter har möjlighet att nomineras till samtliga resterande platser. Utvalda länder/särskilda platser för 2019/2020 är; Hong Kong. 

 • Platserna till utvalda länder är endast sökbara för grupp A, undantag ges endast då vi inte har fördelat platserna från grupp A. I det fallet är det möjligt för studenter i grupp B att bli nominerade till dessa särskilda platser under förutsättning att studenterna har minst 50% VG-poäng.

Behörighetsgrupp C:
Studenter som har klarat 22,5-24, 99hp i snitt/termin.

 • Har möjlighet att nomineras till samtliga resterande platser förutom utvalda länder*

OBS! Särskilda bestämmelser vid nominering 

 • Vissa utbytesplatser är ämnesbundna, till exempel inom företagsekonomi. Det innebär att studenter som studerar sitt huvudområde inom detta ämnesområdet har förtur till just dessa platser.

 • Nominerade studenter som tackar ja och senare, utan särskilda skäl, drar tillbaka ansökan, rangordnas sist inom sin urvalsgrupp vid senare ansökan till utlandsstudier.

Besked om nominering

När vi behandlat din ansökan kommer du att få ett besked om nominering till den e-postadress du angett i din ansökan. Inom en vecka måste du tacka ja för att inte förlora din plats så kom ihåg att kolla din e-post.

Tänk på att nomineringen från oss inte är någon formell antagning. Den formella antagningen görs av det utländska universitetet när du gjort din ansökan till dem.

I samband med nominering får du också en inbjudan till det första av två obligatoriska informationsmöten.

 

Kontakt

Utlandsstudier

Erika Eriksson Hjelm
E-post: utlandsstudier@his.se
Telefonnummer: 0500-44 81 96

Frida Lindgren
(Föräldrarledig till april 2020)
E-post
: utlandsstudier@his.se
Telefonnummer: 0500-44 81 83