Olika utbytesprogram

Det finns olika möjligheter för dig som vill studera utomlands. Du kan antingen åka via ett av våra utbytesprogram eller välja att åka på egen hand. Varför inte skriva ditt examensarbete i ett utvecklingsland genom MFS? Här kan du läsa mer om dina olika möjligheter.

Erasmus

Erasmus är ett utbytesprogram som är till för dig som är student inom grund- eller forskarutbildning och vill läsa 3-12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte eller göra praktik i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet. Som Erasmusstudent studerar du på en högskola eller ett universitet i annat europeiskt land på samma villkor som de inhemska studenterna. Du kan tillgodoräkna dig studierna genom European Credit Transfer System, ECTS, som är ett system för överförande av studiemeriter. 
Erasmusstudenter och -praktikanter får ett stipendium från det egna lärosätet. Stipendiet är ett bidrag som ska täcka merkostnader i samband med utlandsvistelsen. Stipendiesumman kan förändras från år till år - för aktuellt stipendiebelopp kontakta utlandsstudier@his.se. Vi kan aldrig i förhand garantera att du får stipendiet men det finns goda möjligheter.

För att kunna åka inom Erasmusprogrammet måste du:

  • vara medborgare i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet eller vara fast bosatt i Sverige (personer som har uppehållstillstånd av andra skäl än studier, till exempel invandrare som har en stark anknytning till Sverige på grund av giftermål, arbete etc. samt flyktingar)

  • vara inskriven vid lärosätet och före utresan ha fullföljt minst ett års högskolestudier (gäller ej praktik)

  • kunna tillgodoräkna dig studieperioden utomlands eller kunna få praktiken erkänd av hemlärosätet.  

  • genomföra ett särskilt språktest online, innan och under/efter din praktik

  • besvara en elektronisk enkät vid avslutad praktik

    Läs mer om Erasmus+ på studera.nu

Nordplus

Nordplus är ett nätverk mellan de nordiska och baltiska länderna. Nordplus är ämnesbundet och det ingår vanligtvis ett stipendium i avtalet. Stipendiet är dock ej garanterat, men om studenten blir beviljat ett, då får denne runt 200 Euro/månaden. Efter studierna är genomförda skall en studentrapport fyllas i.

Läs mer om Nordplus på EkoTekNord.nu.

Bilaterala avtal

Högskolan i Skövde har också något som kallas för bilaterala avtal. Dessa avtal ingår inte i något utbytesprogram utan är enskilda utbyten som högskolan har med andra lärosäten, ofta utanför Europa. Åker du genom ett bilateralt avtal behöver du inte betala någon terminsavgift. Bilaterala avtal kan vara helt öppna dvs. alla studenter har möjlighet att söka. Vissa bilaterala avtal kan vara ämnesbundna vilket innebär att studenter inom dessa ämnen har förtur till utbytesplatserna.

MFS

MFS (Minor Field Studies) är ett SIDA-finansierat stipendium som vänder sig till dig som vill skriva ditt examensarbete i ett utvecklingsland. 
Läs mer om hur du ansöker om Minor Field Studies.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett stipendieprogram som avser utbytesstudier i ett utvecklingsland. Som student har du möjlighet att ansöka om ett stipendium och åka och studera vid ett universitet som Högskolan i Skövde har ett projektsamarbete med inom ditt ämnesområde. Du måste ha studerat vid Högskolan i minst ett år innan du ansöker och på plats måste du läsa heltidsstudier. Gå gärna in och läs mer om utbytesprogrammet på Linnaeus- Palme (studera.nu).

Kontakta gärna de internationella koordinatorerna, international@his.se om du vill ansöka om Linnaeus-Palme.

Åka på egen hand

Du har också möjlighet att åka på egen hand och få de kurser som du läser utomlands tillgodoräknade precis som när du åker genom ett utbyte. Den största skillnaden med att åka på egen hand i jämförelse med att åka som utbytesstudent är att du får betala terminsavgiften. Givetvis har du en större frihet om du väljer att åka på egen hand men det innebär också mer ansvar för dig. Du måste själv skaffa fram all den information som krävs för att studierna ska motsvara studierna i Sverige. 

För information om ett utländskt universitet är studiemedelsberättigande; kontakta CSN. En annan skillnad när du åker på utlandsstudier på egen hand är att du själv får stå för eventuella terminsavgifter (du kan låna till en del av terminsavgiften av CSN).

För mer detaljerad information kan du gå in på CSN:s hemsida för att få reda på mer om regler och riktlinjer, samt vilka dokument du måste skicka in.

I många fall kräver också det utländska universitet att du kan uppvisa godkänt resultat i något språktest, till exempel TOEFL, om du ska läsa i ett engelsktalande land. Du kan hämta informationsbroschyr om TOEFL på Internationella relationers kontor.

Du har samma möjlighet att få dina studier utomlands tillgodoräknade i din utbildning som om du åkte genom utbyte. Förutsatt att du planerat dina utlandsstudier tillsammans med din institution. Diskutera med din studievägledare när det passar i din utbildning att du åker på utlandsstudier samt vilka sorters kurser du bör leta efter.

 

 

 

Se även

 

Kontakt

Utlandsstudier

Erika Eriksson Hjelm
E-post: utlandsstudier@his.se
Telefonnummer: 0500-44 81 96

Frida Lindgren
(Föräldrarledig till april 2020)
E-post
: utlandsstudier@his.se
Telefonnummer: 0500-44 81 83