Planering och tillgodoräknande av kurser

Här hittar du instruktioner för hur du skall göra din planering inför dina kommande utlandsstudier.

Planeringen kommer att ligga till grund för framtida tillgodoräknande som sker när kurserna är godkända. 

Instruktion - Tillgodoräknande av utlandsstudier - planering  

Blankett - Tillgodoräknande av utlandsstudier - planering