Tips och länkar

Vill du på utlandsstudier? Börja i tid! Bäst är om du minst ett år i förväg har en plan för dina utlandsstudier. För att hjälpa dig på traven så har vi samlat några viktiga punkter, från A till Ö. Sidan uppdateras dagligen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

 • Ansökan om utlandsstudier  
  Ansök i tid! För att kunna komma iväg på utlandsstudier måste du ha sökt den 1 december för kommande hösttermin och den 15 maj för kommande vårtermin. 

 • Ansökan till partneruniversitetet
  På de olika skolornas webbplatser kan du söka efter ansökningsformuläret, som kanske kan hittas under ”Exchange student”, ”International student application” ”Erasmus students” eller liknande. Är du osäker om du hittat rätt ansökan, kontakta din studievägledare. Den kompletta ansökan skickas av din studievägledare vidare till partneruniversitetet. Ansökningarna ska fyllas i av dig ibland online eller i pappersform. I de fall partneruniversitet använder online-ansökan, ska online-ansökan oftast efter att du fyllt i den, skrivas ut och lämnas till din studievägledare, tillsammans med de dokument som ska bifogas ansökan. Läs noga instruktionerna för partneruniversitetens ansökan och kontrollera vilka dokument du behöver bifoga med ansökan. 

 • Allmänt informationsmöte
  Varje år i oktober finns möjligheten att komma och lyssna på ett allmänt informationspass om utlandsstudier. Här kan ni titta på den presentation som hölls i oktober 2018.

B

 • Behörighet och urval  
  För att se aktuella behörighet- och urvalsregler;
  http://www.his.se/Ar-student/Studievagledning/studera-utomlands/Ansokan-och-urval/

 • Bilaterala avtal
  Högskolan i Skövde har också något som kallas för bilaterala avtal. Dessa avtal ingår inte i något utbytesprogram utan är enskilda utbyten som högskolan har med andra lärosäten, ofta utanför Europa. Åker du genom ett bilateralt avtal behöver du inte betala någon terminsavgift.

 • Bostad
  När det gäller boende rekommenderar vi dig att gå till respektive universitets webbplats. Det varierar mellan vad partneruniversiteten har för boendealternativ och service för utbytesstudenter.

C

D


E

 • Europeiskt försäkringskort 
  Du som ska på utbyte inom EU bör beställa det europeiska försäkringskortet som ger dig rätt till vård till samma kostnader som landets invånare.

 • Erasmus-utbyte: Studier eller praktik
  Erasmus är ett utbytesprogram som är till för dig som är student inom grund- eller forskarutbildning och vill läsa 3-12 månader vid ett annat europeiskt lärosäte eller göra praktik i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet. Läs mer här:
  http://www.his.se/Ar-student/Studievagledning/studera-utomlands/Olika-utbytesprogram/

 • Erasmusblanketter
  Dessa blanketter får du av Högskolan i Skövde, i god tid innan avresa.


F

 • Fadder 
  Du kan bli medlem i Högskolan i Skövdes International Committee och bli fadder för en utländsk student.

 • Fråga! 
  Fråga proffsen! Ta kontakt med studenter som varit på utlandsstudier tidigare eller utländska studenter som läser på Högskolan i Skövde just nu.

 • Försäkring
  Som utbytesstudent blir du försäkrad via Högskolan i Skövdes Student UT-försäkring, som HS har genom Kammarkollegiet. Dock rekommenderar vi alltid att ni har ytterligare en försäkring. 

G

 • Gruppträffar

H

I

 • Informationsmöte 1 & 2
  För de studenter som har blivit nominerade till utlandsstudier anordnas två obligatoriska informationsträffar.

J

K

 • Kurser 
  Du går in och letar efter kurser på partneruniversitetets webbplats. Du kan hitta kurser under ”courses offered in English”,”courses for international/exchange/Erasmus students” etc. Du kan också ta hjälp av din studievägledare för att veta att du hittat rätt kurser.

L

 • Läs på! 
  Läs reseberättelser - lär dig av andras erfarenheter och misstag. Läs också på om det land du ska till, kanske kan du lära dig något nytt!

M

 • MFS-stipendium
  Gör din fältstudie i ett utvecklingsland! Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium som kan sökas av studenter som vill göra examensarbete på grund- eller avancerad nivå (kandidat-, magister- eller masternivå) i ett utvecklingsland. Stipendiet är på 27 000 kr och är till för att stödfinansiera resan till landet och uppehället medan man hämtar in material till sin uppsats. Syftet med stipendiet är att sprida kunskap om utvecklingsländer och främja internationellt utbyte.

N

 • Nominering
  När vi behandlat din ansökan kommer du att få ett besked om nominering till den e-postadress du angett i din ansökan. Inom en vecka måste du tacka ja för att inte förlora din plats så kom ihåg att kolla din e-post.

 • Nordplus-avtal
  Nordplus är ett nätverk mellan de nordiska och baltiska länderna.

O

P

 • Partneruniversitet 
  För att se vilka universitet som Högskolan i Skövde samarbetar med så kan ni går in på denna länk. 

 • Planeringsblankett 
  Här ska du fylla i vilka kurser du planerar att läsa. Planeringsblanketten inklusive kursbeskrivningar ska lämnas till din studievägledare som i sin tur lämnar den för bedömning av ämnesansvarig.

 • Planeringsblankett för vårdstudenter 
  För dig som läser kliniska studier finns en speciell planeringsblankett som ska lämnas till studievägledaren.

 • Praktik
  Inom Erasmusavtalet har du som student möjlighet att åka på praktik.

 • Poängutdrag 
  När du söker till partneruniversitetet ska du skicka med ett poängutdrag över dina betyg på engelska, ett s.k. official transcript of records. Detta kan du hämta hos Studentservice.

Q
R

 • Registrering av utbytesstudent 
  Denna blankett är till för att Högskolan i Skövde ska veta att du är på ett utbyte, att du blir registrerad som utbytesstudent och att du därmed också blir försäkrad via högskolans Student UT försäkring (Kammarkollegiet).

S

 • Stipendier
  Sök stipendier. Det finns många stipendier, men det kan ta tid att leta, ansöka och få besked.  Börja i god tid!

 • Språk
  Damma av dina språkkunskaper. Gå en kurs, läs böcker på landets språk, gå med i en språkgrupp.
 • Språktest
  Från 2015 är det, inom Erasmusprogrammet, obligatoriskt att göra ett språktest online om undervisnings- eller arbetsspråk under mobiliteten är engelska, franska, tyska, spanska, italienska eller nederländska. Vid hemkomst ska du testa språkkunskaperna igen. Syftet med språktestningen är att kvalitetssäkra och följa upp Erasmusmobiliteten eftersom en av tankarna är att utbytet ska bidra till ökade språkkunskaper.

T


U

V

 • Välkommen hem-möte 

 • Vaccinering 
  Till vissa länder krävs det ett antal vaccinationer. Följ länken och läs på om just ditt land.

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

 • Övriga frågor
  För övriga frågor hör av er till utlandsstudier@his.se

 

 

 

Användbara länkar

Högskolan i Skövdes partneruniversitet 

Alla Studier - om utlandsstudier

CSNs hemsida

Sweden Abroad

Visit Sweden

Sweden.se

Kontakt

Utlandsstudier

Erika Eriksson Hjelm
E-post: utlandsstudier@his.se
Telefonnummer: 0500-44 81 96

Frida Lindgren
(Föräldrarledig till april 2020)
E-post
: utlandsstudier@his.se
Telefonnummer: 0500-44 81 83