Välkommen till Studieverkstan!

Studieverkstan är en resurs för alla studenter på Högskolan i Skövde. Välkommen till oss för att prata om akademiskt skrivande, referenshantering, studieteknik m.m.

Studieverkstan ligger till vänster om informationsdisken i Högskolebibliotekets lokaler. Här kan du sitta och läsa ensam eller i grupp. Sitt gärna och läs en stund i våra sköna soffor! 

Studieverkstan erbjuder:


Språkhandledning

Att skriva akademiskt handlar mycket om att uttrycka sitt budskap så tydligt och precist som möjligt. I Studieverkstan kan du få personlig återkoppling på en text du skrivit och få tips om hur du ska tänka kring struktur, stil och språk. Har du ett annat modersmål än svenska kan du få vägledning om hur du kan utveckla din språkliga förmåga. 

Kom gärna till Studieverkstan redan under ditt första studieår. En god skriftlig uttrycksförmåga är något du har nytta av under hela studietiden och självklart också i ett framtida yrkesliv. 

Referenshantering

Studieverkstan ger vägledning och information kring referenshantering. På sidorna för referenshantering finns manualer för olika referensstilar.

Studieteknik och studiestrategier

I Studieverkstan finns möjlighet att ta upp funderingar och frågor kring studieteknik och studiestrategier. Med oss kan du bolla tankar om hur du bäst genomför dina studier och hur du ska ta dig an arbetet med ditt examensarbete. Vår verksamhet syftar till ”hjälp till självhjälp” och vi förutsätter att du som student är aktiv och vill utvecklas.

Studieverkstan erbjuder inte:

Studieverkstan skriver, översätter eller korrekturläser inte texter. Vi förklarar inte heller innehållet i kurslitteratur. Vi avgör inte om en text är godkänd eller inte. Du har själv fullt ansvar för din text.

Studieverkstan erbjuder inte matematikstöd. Ämnet Matematik driver en verksamhet, Matematikrummet, som syftar till att ge dig stöd i dina matematikstudier. Mer information om Matematikrummet.

Distansstudenter

Ett personligt möte är oftast det bästa och mest effektiva sättet att ha kontakt på. Om du inte har möjlighet att komma till Skövde kan vi kommunicera via mail och/eller telefon. 

Studieverkstan1

Studieverkstan2

 

Studieverkstans bemanningstider

Ordinarie bemanningstider:

Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 13.00-16.30

Språkhandledning för dig som skriver på engelska tisdagar 10:00-12:00 samt torsdagar 13:00–15:00

Kontakta Studieverkstan

studieverkstan@his.se

Boka gärna tid hos oss. I mån av tid också drop-in.

Studieverkstans personal

 • Birgit Persson
  Adjunkt/Studiehandledare
  Service för studenter med läsnedsättning
 • Bengt Eftring
  Tekn.Dr./Studiehandledare
 • Karin Axelsson
  Lektor i engelska, fil.dr.
 • Stefan Sönnerhed
  Adjunkt i engelska.