Att vara fadder

Att vara fadder innebär att du ska välkomna och vara som en stödjande guide för de nya studenter som börjar på Högskolan i Skövde. Fadderuppdraget gäller främst under introduktionsveckorna, men du kommer säkerligen knyta många nya kontakter som du har kvar lång tid framöver.

Faddern – en viktig och omtänksam förebild

Som fadder är du en viktig länk mellan de nya studenterna, Högskolan och Studentkåren. Du blir ett bekant ansikte, en förebild, en person som de nya förhoppningsvis känner att de kan vända sig till med stora & små frågor i studielivet. Under introduktionens aktiviteter är du som fadder en omtänksam vägvisare in i studentgemenskapen. Du lär de nya att hitta på campus, till Boulogner, mataffärer, träningsställen och annat som är viktigt att känna till. Du som fadder kan berätta om livet som student utifrån dina egna erfarenheter & kunskaper, vilket kan vara till stor hjälp för de nya studenterna. I rollen som fadder är det viktigt att visa omtanke och öppenhet gentemot de nya studenterna och finnas till hands om de nya studenterna söker information eller behöver hjälp med något.

Förväntningar på dig som fadder

För att bli fadder ska du vara student på HS och delta i vår obligatoriska fadderutbildning som sker i två delar, datumen väljer du i fadderanmälan. Fadderns uppgift är bl a att delta i gemensamma aktiviteter som Högskolan och Studentkåren ordnar under introduktionen.

Under höstens introduktion ska faddrarna delta vid:

Datum för introduktionen, hösten 2019:

  • Utdelning av fadder kit och sektionsträff - Torsdag 29/8, faddertröjor mm delas ut och sektionerna samlar sina programfaddrar för planering. 
  • "Smygstart" - Fredag 30/8 (13.00 - 15.30), vi bjuder in de nya studenterna till en frivillig smygstart för att de ska kunna förebereda sig inför terminsstarten, träffa faddrar och smaka på vad Skövdes matfestival erbjuder på kvällen.
  • Introduktionsdagen - Måndag 2/9 kl. 08.00 - ca 16.00 Faddersamling, välkomnande på campus, programträff, rundtur och programvisa aktiviteter på campus som ni faddrar ordnar.
  • Faddersamlingar - alla faddrar samlas för några korta avstämningar under introveckan, 2/9 kl 8.00 och 6/9 kl 13.30 inför avslutet.
  • Studentmässa - Onsdag 4/9, i hus G  ta med dina nya studenter till mässan under dagen så de får koll på vad Skövde har att erbjuda.
  • Kortegen- Fredag 6/9 kl. 13.30 - ca 16.00 kortege genom Skövde till ett festligt introduktionsavslut i Boulogner med bl a traditionsenligt Flottrace och andra roliga aktiviteter.
  • Tackmiddag - i oktober tackas alla faddrar efter väl uttfört fadderuppdrag!  

Under vårens introduktion ska faddrarna delta vid (nedanstående tider är inte uppdaterade):

  • Faddersamling måndag 15/1 kl.8.30
  • Måndag 15/1 9.00 - ca15.00. Välkomnande, programträff, campusrundvandring och eventuella sektions/programaktiviteter
  • Stöd och inspirationsmässa onsdag 17/1 hus G - ta med dina nya studenter till mässan under dagen.

Programfadder 

I så stor utsträckning som möjligt matchar vi faddrarna med nya studenter på det program som du själv läser. Eftersom vi i förväg inte vet hur många faddrar som anmäler sig för varje program eller hur många nya studenter som startar, kan dock inte alla programfaddrar räkna med att bli fadder för sitt eget program. Därför får du i din fadderanmälan ange och rangordna 3 program som du vill vara fadder för. Så försöker vi fördela faddrarna utifrån dessa önskemål.

Kontaktfadder - en viktig länk till utbildningsprogrammen

Att vara kontaktfadder innebär att du kommer bistå din programansvarig i att planera första dagens programträff och vara en kanal till de andra programfaddrarna på ditt program. Du kommer även att vara en kanal mot de nya studenterna genom att se till att de kontaktas via mejl/Facebook inför introt.

Internationell fadder - världens chans

Om du väljer att bli internationell fadder under den internationella introduktionen får du möta studenter från hela världen som kommer till Skövde för att plugga. Läs mer om vad som väntar dig som internationell fadder på sidan Internationell fadder.  Höstens datum för internationell introduktion är 26/8 till 30/8.

Funktionär istället för fadder?

Är du osäker på om du kommer hinna och orka vara fadder under terminsstarten? Kanske vill du främst finnas till för din förening och visa upp vad ni erbjuder? Då kan du istället vara funktionär och hjälpa framförallt Studentkåren med olika praktiska saker under introveckan - hör då av dig till Studentkårens introgeneral.

Om du vill veta mer om introduktionen kan du kontakta introduktionssamordnaren Susanne Söderberg

Och till sist – kom ihåg att introt ska vara kul för alla! Efter några veckor har de nya studenterna säkert fått egna kontakter och känner sig mer bekväma på Högskolan. Mycket tack vare dig och ditt engagemang som fadder!

#hisintro19

Kontakt introgruppen #hisintro19/20

Susanne Söderberg
Introduktionssamordnare
susanne.soderberg@his.se
Tel: 0500-44 80 98

Erika Eriksson Hjelm
planerar internationellt intro
erika.eriksson.hjelm@his.se
Tel: 0500-44 81 96

Sabina Gudomlund Lindberg
Introgeneral Studentkåren 2019
introgeneral@studentkaren.se