Tackmiddag för faddrar

Nu när höstterminen kommit igång ordentligt efter introt så vill vi passa på att tacka alla er som varit engagerade som faddrar. Vi bjuder därför in alla faddrar till en tackmiddag onsdag 10 oktober kl 18.00 till ca 20.30 i Götasalen. Now that the semester has started we would like to thank all buddies who helped during the introduction weeks with a Buddy-dinner. The dinner takes place Wednesday October 10th from 18.00 to 20.30 at Götasalen.

Under tackmiddagen kommer vi uppmärksamma de värdefulla insatser som ni faddrar bidragit med på olika sätt under introt.

Under kvällen kommer vi att avnjuta den goda maten som Götasalens personal tillagar och dukar upp åt oss. Vi kommer även gemensamt att påminnas om en del av det som skedde under introt. Givetvis delas även fadderintyg och faddermedaljer ut under kvällen, som ett tack till er faddrar. 

During dinner we will acknowledge all the great work done by the buddies. We will also enjoy good food made by Götasalen. Pictures from the introduction willl help us remeber and of course you will recieve your Buddy diplomas and medals.

Klädsel/What to wear: lite finare/formal casual
Anmälan via formuläret nedan/ Sign up via the form below:

Last day to sign up/Sista anmälningsdag: October 3rd!


De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr

Dukning vid tackmiddag för faddrar, i Götasalen

Kontakt introgruppen #hisintro19/20

Susanne Söderberg, Introduktionssamordnare
susanne.soderberg@his.se
Tel: 0500-44 80 98

Erika Eriksson Hjelm, planerar internationellt intro
erika.eriksson.hjelm@his.se
Tel: 0500-44 81 96

Sabina Gudomlund Lindberg, Introgeneral Studentkåren 2019
introgeneral@studentkaren.se