FAQ - vanliga frågor

Här hittar du ett urval av vanliga studentfrågor som ställts till våra stöd- och servicefunktioner på Högskolan i Skövde.

Frågekategorier

Välj en frågekategori eller scrolla ned.

Hittar du inte svaret du söker? Prova Supportassistenten för att komma i kontakt med någon som kan hjälpa till. För IT-relaterade frågor, se HelpIT.

Mina studier

Registrering och antagning

FrågaHur registrerar jag mig på en kurs?

1. Hämta ut ditt användarkonto
2. Logga in i Studentportalen
3. Gå till "Mina studier>Registrering" och följ instruktionerna.

FrågaNär öppnar registreringen?

Registreringen öppnar normalt två veckor innan terminen startar. Mer information om terminstiderna.

FrågaJag vill läsa om en kurs, hur gör jag?

Du som har läst en kurs och inte blivit klar och vill läsa om kursen, kan bli omregistrerad i mån av plats! Kontakta din kursansvarig och ange vilken kurs det gäller samt vilken vecka den startar. Du ska omregistrera dig om du vill slutföra moment i en tidigare läst kurs som kräver att du får tillgång till kursmaterial eller lärarresurser. Salstentamen kan skrivas utan omregistrering, kontakta Studentservice senast en vecka innan tentamenstillfället för anmälan.

FrågaJag behöver göra ett uppehåll/avbrott i mina studier, vad gäller?

Om du funderar på att fortsätta senare (under förutsättning att utbildningen fortfarande ges) ska du begära studieuppehåll. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om studieuppehåll. Vid studieuppehåll kan du göra omtentor och nya tentor i kurser som du påbörjat, men inte delta i seminarier och undervisning som ligger efter att studieuppehållet börjat gälla.

Om du bestämt dig för att inte fortsätta ska du anmäla studieavbrott. Det gör du genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om studieavbrott. Om du begär studieavbrott kan du inte delta i seminarier, undervisning eller göra omtentor. Läs mer om studieuppehåll och studieavbrott.

Kursinformation

FrågaVar hittar jag mina kurser?

Dina kurser finns i Canvas som är Högskolans lärplattform där du som student kan samarbeta, dela filer och kommunicera med lärare och andra studenter under dina kurser. Du når Canvas via "Canvas - lärplattform" under Mina studier i Studentportalen.

FrågaJag hittar inte min kurssida i Canvas

För att se din kurssida måste du vara registrerad på kursen. Efter registrering kan det ta upp till fyra timmar innan du ser din kurssida. Om du mot förmodan inte ser rätt kurssida efter det - kontakta kursansvarig lärare. De flesta kurssidor publiceras först i samband med kursstart. Detta gör att du troligtvis inte ser några kurssidor i Canvas förrän terminen startar.

FrågaVar hittar jag min litteraturlista, kurs- och utbildningsplan?

Under "Mina studier" i Studentportalen hittar du de kurser du är registrerad på. Klicka på en kurs för mer information, bland annat kursplanen där också kursens litteraturlista ligger. Utbildningsplanen för ditt program finns under respektive program på Mina studier.

Schema

FrågaVar hittar jag mitt schema?

Ditt personliga schema hittar du i Studentportalen. Mer information om schema.

FrågaJag saknar kurser i mitt personliga schema

Det personliga schemat visar schema för kurser du är registrerad på, så om du saknar kurser i schemat beror det sannolikt på att du inte är registrerad på kursen eller att kursen saknar schemalagda tillfällen.. För att hitta schema för en specifik kurs kan du gå till Mina studier, klicka på kursen och välja "Schema".

Tentamen

FrågaHur anmäler jag mig till tentamen?

Gå till "Mina studier>Tentamensanmälan" i Studentportalen. Där hittar du kommande tentamenstillfällen som du kan anmäla dig till. Tentamensanmälan öppnar 4 veckor innan ett tentamenstillfälle och stänger 7 dagar innan.

Om du ska skriva tentamen i en kurs från tidigare termin är inte alltid anmälan möjlig via Studentportalen (om kurs- eller provkod ändrad), kontrollera därför tentamensschemat om en tentamen är på gång och anmäl dig via Studentservice.

Mer information om tentamen och hur det går till hittar du på tentamenswebbsidan.

FrågaVar kommer min tentamen att äga rum?

De alla flesta tentamina genomförs i våra skrivsalar i hus A, plan 3. Anslag finns alltid vid huvudentrén.

FrågaVar hittar jag gamla tentor?

Om du vill bilda dig en uppfattning om hur en tentamen kan se ut, finns tidigare tentamina tillgängliga via sidan Tidigare salstentamen.

FrågaHur går jag tillväga för att hämta ut en tenta?

Tentamen kan hämtas ut i Studentservice expedition i E-huset, plan 2. Du behöver visa upp en giltig ID-handling vid uthämtning av tentamen.

FrågaJag är inte nöjd med rättningen av min tentamen. Vad kan jag göra?

Vid rättelse kan du kontakta kursens examinator som beslutar om läraren gjort ett uppenbart skrivfel eller räknefel vid rättning av tentamen. Om du tycker att själva bedömningen av din examination är felaktig kan du lämna in en formell begäran om omprövning via Studentservice. En skriftlig redogörelse ska bifogas.

Intyg och resultat

FrågaJag behöver ett studieintyg - hur gör jag?

Under "Mina studier>Intyg" i Studentportalen kan du själv skapa ett verifierbart studie- eller registreringsintyg som du exempelvis kan skicka till en blivande arbetsgivare. Du kan även beställa eller hämta intyg på Studentservice expedition.

FrågaJag kan inte se mina resultat. Varför?

Examinator har 15 arbetsdagar på sig att rätta en examination och resultathandläggarna har 3 arbetsdagar på sig att lägga in resultatet. Om det har gått mer än 18 arbetsdagar och kursen inte har dispens, kontakta kursansvarig som hjälper dig vidare genom att kontakta examinator och studieadministration. Du kan se dina resultat under "Mina studier>Resultat" i Studentportalen. Läs mer om resultat.

Examen

FrågaJag är klar med alla mina kurser, varför syns de inte när jag ansöker om examensbevis?

Det är endast avslutade kurser som syns i listan. Från det att alla delkurser inrapporterade så tar det några dagar innan kursen är inrapporterad som avslutad kurs. Du kan skicka in din ansökan ändå så blir din ansökan komplett när betyget för hel kurs kommit in.

FrågaHur lång tid tar det innan jag får mitt examensbevis?

Högskolan i Skövde har som mål att utfärda examensbevis inom två månader.

FrågaHur lång tid efter avslutade studier kan jag ansöka om examensbevis?

Har du påbörjat dina studier innan 1 juli 2007 kan du få en examen enligt äldre bestämmelser men då måste du ha avslutat dina studier innan 30 juni 2015. Har du påbörjat dina studier efter 1 juli 2007 finns det ännu ingen tidsgräns för när du kan ansöka om examensbevis.

Praktisk information

Användarkonto

QuestionHur får jag ett användarkonto?

Så fort du är antagen till kurs eller program kan du hämta ut ditt användarkonto. Läs mer om hur du skaffar ditt användarkonto och vad du kan använda det till.

QuestionJag har glömt/vill byta mitt lösenord

Om du glömt ditt lösenord kan du byta det på ett antal olika sätt.

QuestionVar hittar jag min e-post (webmail)?

Högskolans webmail kommer du åt genom att logga in på mail.his.se. Vid inloggning, ange endast ditt användarnamn (utan @student.his.se). Till webmailen skickas viktig officiell information som du ansvarar för att ta del av. För att underlätta detta kan du vidarebefordra all e-post till en av dina privata e-postadresser.

Personuppgifter

QuestionJag har bytt namn. Vad måste jag göra?

Folkbokföringsadresser, efter- och tilltalsnamn uppdateras för befintliga studenter med hjälp av Skatteverket, det officiella svenska befolkningsregistret, en gång per vecka. Om du är ny student ber vi dig kontrollera att namn och adress stämmer. Om uppgifterna inte stämmer, kontakta Studentservice. Mer om namn- och adressändring.

QuestionHur ändrar jag min adress?

Alla studenter ska normalt sett vara folkbokförda på studieorten och göra flyttanmälan via Skatteverket för att inte gå miste om förmåner och rättigheter. En tillfällig adress kan du ange under "Min profil" i Studentportalen.

Lokaler

QuestionHur hämtar jag ut ett passerkort?

Om du är registrerad på en kurs aktuell termin kan du under "Min profil>Passerkort" i Studentportalen skriva ut en personlig ansökningsblankett och lämna in på Reprocentralen i hus A. Mer information om passerkort.

QuestionVilka öppettider gäller?

På sidan Öppettider hittar du information om våra undervisningshus och expeditioners öppettider, samt telefontider för våra olika typer av support.

Utskrifter och kopiering

QuestionHur skriver jag ut på Högskolans skrivare?

Om du vill skriva ut måste du ha ett aktivt studentkonto. Läs mer om hur du kommer igång med HiSPrint.

QuestionKan ni hjälpa mig med kopiering?

För hjälp med kopiering, inbindning eller utskrift i storformat, kontakta Reprocentralen.

Service och tjänster

Biblioteket

FrågaHur skaffar jag ett lånekort?

Här hittar du information om lånekort och låneregler.

FrågaFinns all kurslitteratur på biblioteket?

Se information om kurslitteratur på biblioteket.

FrågaJag har problem med åtkomst till databaser och tidskrifter. Vad kan jag göra?

Om du har problem med inloggning för åtkomst till databas och tidskrifter kan du få tips på sidan om Inloggning till e-resurser.

FrågaHur gör jag för att boka ett grupprum?

Bibliotekets grupprum bokas via denna digitala kalender. Observera att det endast är din studentmejladress du kan använda vid bokning! Övriga grupprum på Högskolan kan du inte boka själv, men du kan se vilka som troligtvis är lediga via Dagens grupprumsbokningar.

Studie- och karriärvägledning

FrågaHur kommer jag i kontakt med en studie- och karriärvägledare?

Beroende på vad du läser eller vad du är intresserad av att läsa är det olika studie- och karriärvägledare du ska tala med. Se här vem du ska kontakta.

FrågaVad innebär studie- och karriärvägledning?

Vägledning kan t.ex. innebära att man får hjälp med att se möjligheter, oavsett vilka förutsättningar man har eller hjälp med att ta sig hela vägen – från presumtiv student till alumn.

Man kan också få hjälp med att hitta information om olika utbildningsalternativ som skulle kunna vara möjliga. Det kan handla om vilka kurser och program det finns och vad dessa innebär. Läs mer om studie- och karriärvägledning.

FrågaVad behöver jag tänka på inför utlandsstudier?

Det finns en hel del att tänka på, läs mer om utlandsstudier.

Studentkåren i Skövde

FrågaVad gör studentkåren?

Studentkåren i Skövde arbetar för att dina studier ska hålla högsta möjliga kvalité både när du befinner dig på campus och under din fritid. Vill du veta mer om hur du blir medlem och vad detta ger dig, samt var du köper sittningsbiljetter med mera? Se studentkårens hemsida

FrågaMåste jag bli medlem i studentkåren?

Nej, medlemskap i studentkåren är helt och hållet frivilligt. Det kan dock vara en god investering eftersom du aldrig vet när ett akut behov av studentkårens stöd och inflytande kan uppstå. Läs mer här om varför du bör bli medlem.

Övrigt stöd i mina studier

FrågaVem kan ge mig stöd i rapportskrivning och referenshantering?

Studieverkstan kan hjälpa dig med akademiskt skrivande, referenshantering med mera oberoende av studievana och om du läser på distans eller campus.

FrågaBehöver jag sjukanmäla mig? Hur gör jag?

Anmäl din sjukdom till CSN och Försäkringskassan så snabbt som möjligt. Vid examinerande eller obligatoriska moment, kontakta även kursansvarig.

Bra att veta

Utanför studierna

Bostad

FrågaHur söker jag en lägenhet?

Börja med att registrera dig och lämna intresseanmälan hos Skövdebostäder 15 april då deras kösystem öppnar. Kontakta vår Studentbostadskoordinator för information om bostäder. Högskolan förmedlar ett begränsat antal rum i korridorsboende och på vår hemsida finns det annonser på lediga bostäder som privatpersoner hyr ut.

Extrajobb

FrågaFinns det möjlighet att jobba åt högskolan?

En möjlighet är att arbeta som ambassadör. Som studentambassadör är din viktigaste uppgift att vara en representant för Högskolan i Skövde och sprida information om Högskolan, våra utbildningar och hur det är att studera här.

Stipendier

FrågaKan jag få ekonomiskt stöd för mina studieinsatser?

Ja! Vi har samlat information om ett antal olika stipendier du har möjlighet att söka.

FrågaVilka stipendier kan jag söka för utlandsstudier?

Se följande sida där vi har samlat länkar till olika typer av stipendier för utlandsstudier.

Gemenskap

FrågaHur blir man fadder åt nya studenter och vad innebär det?

En fadder välkomnar de nya studenterna och visar dem vägen in i gemenskapen och studentlivet i Skövde. Läs mer om faddrarnas arbete och hur du blir fadder.

FrågaVar kan man äta och fika?

På campus ligger restaurang Orangeriet och restaurang Götasalen samt café Dallucci. Har du matlåda finns mikrovågsugnar i de flesta av husen på campus. I centrala Skövde finns en mängd lunchrestauranger och caféer inom 10 minuters promenad från Högskolan.