Så funkar CSN

Att studera vid högskola eller universitet i Sverige är gratis, men allt annat i samband med studierna måste du bekosta själv. Utgifter för kurslitteratur, resor, hyra och andra levnadskostnader kan du finansiera med studiemedel. Studiemedlet består av två delar, en bidragsdel som du får och en lånedel som du måste betala tillbaka.

Du kan få studiemedel för studier på högskolenivå till och med det år du fyller 54 år. Första gången du studerar på högskola får du studiemedel utan prövning, därefter måste du kunna redovisa studieresultat för att bli beviljad pengar. Du väljer själv om du vill låna fullt belopp, delar av maxbeloppet eller bara få studiebidraget. Du kan även få studiemedel för 50 eller 75 procents studietakt. Har du barn finns det möjlighet att söka tilläggsbidrag.

Centrala Studiestödsnämnden, CSN, har svaren på dina frågor kring studiemedel – du når dem på Talsvar, telefon 0771-276 000, eller via CSN:s webbplats www.csn.se

Så funkar CSN