Studentförsäkring

Om du skadar dig under dina studier finns ett par försäkringar som kan vara aktuella, utöver din privata försäkring.

Registrering på kurs/program är en förutsättning för att studentförsäkring ska gälla under studietiden. Kom ihåg att alltid spara läkarintyg, kvitton på utgifter etc. Är du osäker på vilken försäkring som är aktuell för dig är du välkommen att kontakta Studentservice.

Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter

Som student är du försäkrad via Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter. Den motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för personskada som inträffar under skoltid eller under direkt färd mellan bostad och skola. I vissa speciella fall omfattar försäkringen även sjukdom som studenten har fått via smitta. Ett exempel är om studenten smittas av något ämne i samband med studier i ett laboratorium. Ersättning kan lämnas vid sveda och värk, personskada, tandskada, kostnader p.g.a. skada, inkomstförlust mm. Självrisk: 500 kr.

Arbetsskadeförsäkring

När du är på praktik och skadar dig, kan även arbetsskadeförsäkringen gälla. Du hittar mer information på Försäkringskassans hemsida.

Student UT

Kammarkollegiets Student UT-försäkring är statens försäkring för svenska studenter som studerar eller praktiserar utomlands. Försäkringen innehåller personskadeskydd, reseförsäkringsskydd och gäller dygnet runt.

Student IN

Student IN-försäkringen är statens försäkring för utländska studenter i Sverige. Den är ett komplement till Personskadeförsäkringen för studenter.

Mer information om Kammarkollegiets alla studentförsäkringar och dess villkor hittar du på Kammarkollegiets hemsida. På Kammarkollegiets hemsida kan du också skriva ut skadeanmälningsblanketter, se under rubriken Blanketter. Skadeanmälan skall sedan undertecknas av Högskolan - lämna in blanketten för påskrift hos Studentservice så skickar vi in blanketten efter påskrift.

 

Se även

Kontakt

Studentservice
studentservice@his.se
0500-44 81 00