Examensbevis

Ett mål med studierna är ofta att det ska leda till en examen. Ett examensbevis visar att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå och inom ett visst område. Det ger dig en värdehandling för framtiden antingen du vill fortsätta studera och/eller forska eller börja arbeta.

Du ansöker själv om examen och därefter prövas din ansökan mot gällande nationella och lokala examensregler. Ditt examensbevis visar vilken slags examen du tagit ut, vilka kurser som ingår i din examen, betyg på kurserna och vilket datum de avslutades.

Examensbeviset är tvåspråkigt, svenska och engelska. Det är bara hela avslutade kurser som kan ingå i en examen. Du kan ta med avslutade kurser från andra högskolor och universitet.

Diploma Supplement

Samtliga examensbevis som utfärdas av svenska universitet och högskolor ska åtföljas av en bilaga på engelska, Diploma Supplement. Bilagan beskriver utbildningen samt det svenska utbildningssystemet. Diploma Supplement ska användas tillsammans med examensbeviset och blir särskilt viktig utanför Sverige.

Examensbevis och Diploma Supplement är kostnadsfria.

Värdehandling

Ditt examensbevis är en originalhandling som endast finns i ett exemplar. Om ditt examensbevis skulle komma bort eller bli förstört kan inte ett nytt utfärdas utan du kan få en kopia på högskolans arkivexemplar.

 

Vid frågor rörande - examensbevis

examen@his.se
0500-44 80 00 (vxl)

Postadress:
Högskolan i Skövde
Examen
Box 408
541 28 Skövde