Ansökan om examensbevis

Du hittar information om vilken examen du kan ansöka om i programmets utbildningsplan. Om dina studier avviker från utbildningsplanen finns ytterligare information om examenskraven i den lokala examensordningen för Högskolan i Skövde.

Ansökan

Du kan ansöka om examensbevis på två olika sätt:

Ansökningsblanketterna kan även hämtas på Studentservice, vån 2, hus E.

Lämna ansökan till Studentservice eller skicka den till adressen:

Högskolan i Skövde
Examen 
Box 408
541 28 SKÖVDE

Din ansökan prövas i första hand för en examen enligt gällande bestämmelser. Har du påbörjat dina studier innan 1 juli 2007 måste du ha läst klart alla kurser som krävs för examen senast den 30 juni 2015, för att ha möjlighet att ansöka om en examen enligt äldre bestämmelser.

När ditt examensbevis är klart

Examensbeviset skickas till dig som REK-brev vilket innebär att du personligen måste hämta ut brevet på Postens utlämningsställe, det är därför viktigt att du anger en aktuell adress i din ansökan. Önskar du hämta ditt examensbevis på Studentservice anger du detta vid ansökan.

Hur lång tid tar det?

Högskolan har som mål att utfärda examen inom två månader från det datum ansökan är komplett. Med komplett avses att alla handlingar som behövs för att kunna bedöma ärendet har inkommit till examensavdelningen. För ansökningar som inkommer under sommaren (juni - augusti) kan handläggningstiden bli något längre.