Högskolans examina

Din ansökan prövas i första hand för en examen enligt gällande bestämmelser.

Nationell information om studier och examina finns på Universitets- och högskolerådet.

Lokala examensregler finns i Lokala examensordningen vid Högskolan i Skövde.

Följande examina utfärdas vid Högskolan i Skövde.

Generella examina på grundnivå

 • Högskoleexamen 120 hp
 • Filosofie kandidatexamen 180 hp
 • Ekonomie kandidatexamen 180 hp
 • Teknologie kandidatexamen 180 hp

Yrkesexamina på grundnivå

 • Sjuksköterskeexamen 180 hp
 • Högskoleingenjörsexamen 180 hp
 • Lärarexamen 180/210 hp
 • Yrkeslärarexamen 90 hp

Generella examina på avancerad nivå

 • Filosofie magisterexamen 60 hp
 • Teknologie magisterexamen 60 hp
 • Filosofie masterexamen 120 hp

Yrkesexamina på avancerad nivå

 • Barnmorskeexamen 90 hp
 • Lärarexamen 240/270/300/330 hp
 • Specialistsjuksköterskeexamen 60 hp/75 hp

Examina på forskarnivå

 • Informationsteknologi

Examina enligt äldre bestämmelser

För de studenter som påbörjat sina studier före 1 juli 2007 (enligt SFS 1993:100) och avslutat studierna innan 30 juni 2015 finns möjlighet att ansöka om examen enligt de regler som gällde när studierna påbörjades. Examens omfattning anges då i poäng (1 poäng motsvarar 1,5 högskolepoäng).

Generella examina

 • Högskoleexamen – minst 80 poäng
 • Kandidatexamen – minst 120 poäng
 • Magisterexamen med ämnesdjup – minst 160 poäng
 • Magisterexamen med ämnesbredd – minst 40 poäng

Yrkesexamina

 • Högskoleingenjörsexamen 120 poäng
 • Sjuksköterskeexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Yrkeshögskoleexamen
 • Lärarexamen
 • Utbildningar där du även kan ansöka om utbildningsintyg Skolsköterskeprogrammet, Avancerad specialistsjuksköterska

 

 

Nationell reglering

Universitets- och högskolerådet hittar du de lagar och förordningar, samt föreskrifter som styr verksamheten vid svenska universitet och högskolor.

Högskoleförordningens andra bilaga reglerar examina.

Vid frågor rörande - examensbevis

examen@his.se
0500-44 80 00 (vxl)

Postadress:
Högskolan i Skövde
Examen
Box 408
541 28 Skövde