Kursnivåer

Successiv fördjupningsnivå för kurser indelas enligt följande:

  • G1N grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • A1N avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Första tecknet står för utbildningsnivå, G för grundnivå och A för avancerad nivå. Sista tecknet står för fördjupningen inom utbildningsnivån, N för nybörjare, F för Fortsättning samt E för Examensarbete.

Bokstavs-/sifferkombinationen enligt ovan kommer att anges i kursens benämning.

 

Vid frågor rörande - examensbevis

examen@his.se
0500-44 80 00 (vxl)

Postadress:
Högskolan i Skövde
Examen
Box 408
541 28 Skövde