Resultat

Du har rätt att få reda på ditt resultat senast 18 arbetsdagar efter både sals- och hemtentamen (minst två veckor och två dagar före omtenta). Bedömning av hemtentamen ska ske efter de datum som anges som inlämningstider.

Resultatet visas i Studentportalen. Om lärare av särskilda skäl inte hinner med bedömningen inom föreskriven tid ska information om förlängd tid för bedömning anges på sidan Dispens - tentamensbedömning och på kursens webbsida.

Bedömd tentamen

Den bedömda tentamen kan du hämta ut på Studentservice i hus E tidigast två arbetsdagar efter att resultatet har publicerats i Studentportalen. Du måste ha med dig fotolegitimation. Om du inte själv kan hämta tentamen får du skriva en fullmakt till någon annan som då har rätt att hämta ut ditt prov. Tentamen som inte har hämtats ut efter två år får gallras bort. Läs mer om tentamensutlämning.

Bedriver du studier på distans sker normalt inte utlämning av prov via Studentservice. Kontrollera i kursens studieanvisningar eller med kursansvarig vad som gäller.

Betyg på en kurs kan normalt sett inte ändras efter det att examensbevis har utfärdats.

Obs! Om du anser att bedömningen av din tentamen är felaktig ska du inte hämta ut originalet av tentamen utan begära en kopia för omprövning eller rättelse.

Allmän handling

När ärendet om betygssättning har slutbehandlats är tentan allmän handling och andra personer kan begära ut en kopia av din tentamen. För att förhindra att någon annan får tillgång till dina svar och personuppgifter bör du hämta ut din tentamen i original så snart som möjligt då en uthämtad tentamen inte längre är en allmän handling.

Resultat på Antagning.se

Antagning.se är en sajt för att anmäla sig till utbildningar och meriterna på denna sida uppdateras ENDAST om man har en aktiv ansökan i systemet.
Intyg på studieresultat ska du inte skriva ut ifrån antagning.se utan gå till www.his.se/intyg för att se hur du beställer intyg.

biblioteket från vy markplan ner till källarplan

Kontakt:

Studentservice

Vi finns i hus E
Hitta på campus.

Öppettider

Måndag - fredag 10:00-12:30

Telefontid

Måndag, tisdag och torsdag 10:00-11:30

Intyg

Vill du beställa intyg? - Gör det på hemsidan www.his.se/intyg 

Kontaktinformation

Telefon: 0500-448100
Fax: 0500-44 80 99
E-post: studentservice@his.se

Vi försöker svara på ditt mail så snabbt vi kan men det kan ta upp till två arbetsdagar. Ange gärna ditt namn och personnummer vid första kontakten för snabbare behandling.