Omprövning och rättelse av betyg

Om du tycker att en tentamen eller annan examination inte är korrekt bedömd har du möjlighet att få beslutet omprövat eller rättat, beroende på vad som är fel. Detta bör göras så snart som möjligt efter att betyget offentliggjorts. Om det är ett tentamensresultat du vill ha omprövat eller rättat, be att få hämta ut en kopia av din tentamen och låt originalet ligga kvar på Studentservice tills ärendet är avslutat.

Omprövning – skriftlig redogörelse

Om du tycker att själva bedömningen av din examination är felaktig kan du lämna in en begäran om omprövning. Detta gäller även då lärare har missat att bedöma en hel uppgift!

  • Be Studentservice om en kopia av din tentamen.
  • Fyll i blanketten Begäran om omprövning.
  • Skriv en skriftlig redogörelse, på ett separat papper, för vilken/vilka frågor som du anser vara felaktigt bedömda. Var så detaljerad och specifik som möjligt, eventuellt med hänvisning till kursens betygskriterier eller den tentamensgenomgång som gjorts.
    Ditt namn och personnummer ska stå högst upp på varje blad du lämnar in (ej dubbelsidigt).
  • Lämna in blanketten och din skriftliga redogörelse till Studentservice, eller skicka in med post.  
  • Studentservice gör en ny kopia av din originaltentamen och skickar den tillsammans med blanketten och din skriftliga redogörelse till examinator för bedömning.

Lärcentra

Har du skrivit din tentamen på lärcentrum är det dit du ska vända dig för att lämna in blanketten för omprövning!

Rättelse – direktkontakt med examinator

Om läraren gjort ett uppenbart skrivfel, räknefel eller motsvarande, får beslutet rättas av kursens examinator. Du skall då vända dig direkt till examinator med ditt ärende.
Tag med en kopia av din tentamen eller motsvarande examination.

Beslut

Beslut om ändring av betyg kan endast fattas av examinator för aktuell kurs. Avslås begäran finns ingen ytterligare instans att vända sig till. Beslutet skall meddelas studenten antingen muntligt eller via e-post av examinator, normalt inom ca 2 veckor.

Studentens rätt till omprövning och rättelse av betyg regleras i Högskoleförordningen (6 kap 23-24 §§).

 

Efter två underkända tentor på samma kurs och med samma examinator, har du rätt att begära byte av examinator. Begäran ska vara inkommen till Studentservice senast 10 arbetsdagar innan tentamenstillfället.

 

 

Omprövning

Studentservice

Vi finns i hus E
Hitta på campus.

Öppettider

Måndag - fredag 10:00-12:30

Telefontid

Måndag, tisdag och torsdag 10:00-11:30

Intyg

Vill du beställa intyg? - Gör det på hemsidan www.his.se/intyg 

Kontaktinformation

Telefon: 0500-448100
Fax: 0500-44 80 99
E-post: studentservice@his.se

Vi försöker svara på ditt mail så snabbt vi kan men det kan ta upp till två arbetsdagar. Ange gärna ditt namn och personnummer vid första kontakten för snabbare behandling.

Postadress

Studentservice
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde