Tentamen

De allra flesta kurser avslutas med en examination i form av en skriftlig salstentamen där dina kunskaper prövas. Andra former av examination kan vara hemtenta, laborationer, seminarier och inlämningsuppgifter.

Anmäl dig och kolla resultat i Studentportalen

Anmälan till tentamen gör du i Studentportalen, där kan du också se resultatet när det är inrapporterat.

Riktlinjer

Vid Högskolan i Skövde finns ett dokument som reglerar vad som gäller vid tentamen - Riktlinjer för examination. Dokumentet gäller både för dig som student och för de som undervisar vid Högskolan. Här har vi försökt samla några viktiga delar som du bör känna till när du ska skriva tentamen.

Hemtenta

Med hemtenta menas en skriftlig tentamen som genomförs individuellt eller i grupp på valfri plats under begränsad tid. Examinationsredovisningen ska göras individuellt om inte annat anges.

Tidigare salstentamen

Om du vill bilda dig en uppfattning om hur en tentamen kan se ut, finns tidigare tentamina tillgängliga via sidan tidigare salstentamen.

När äger tentamen rum

Normalt äger ordinarie tentamenstillfällen rum inom ramen för den fastställda tentamensveckan eller vid kursens avslutning. Datum för omtentamenstillfällen behöver dock inte infalla inom tentamensveckan, utan normalt 6-8 veckor efter ordinarie provtillfällen.

För program- och fristående kurs-studenter kommer information om tentamen automatiskt på respektive program- och kursschema. Detta gäller för kurser du läser den aktuella terminen.

Ej avklarade kurser

Information om tentamen på ej avklarade kurser, som du läst tidigare terminer, kan du hitta genom att gå in på kursschemat för den aktuella terminen.