Obligatorisk anmälan till salstentamen

På Högskolan i Skövde gäller obligatorisk anmälan till salstentamen, oanmälda studenter erbjuds inte plats i salen.

Se beslut om Införande av obligatorisk anmälan till salstentamen, Dnr: HS 2011/589-50.

Du anmäler dig i förväg till tentamen och omtentamen, på webben via Studentportalen, senast sju dagar innan tentamenstillfället. Anmälan till salstentamen öppnar 4 kalenderveckor innan tentamen äger rum.

Obs! Om tentamenstillfällen för ej tidigare avklarade kurser inte visas i Studentportalen kontakta Studentservice för anmälan. Vid hemtentamen behöver inte någon anmälan göras.

Institutionen kan i kursplanen ställa krav på obligatoriskt deltagande i olika kursmoment. Student som enligt institutionens noteringar inte har deltagit i obligatoriska moment ska ändå ha rätt att delta i skriftligt prov.

Saknar studentkonto

För dig som inte har något aktivt studentkonto och därmed inte kommer åt Studentportalen gäller att du anmäler dig via Studentservice. Behöver du däremot hjälp med ditt studentkonto ska du vända dig till IT-helpdesk.

Registrering på kurs

Endast studenter som är registrerade på kursen har rätt att skriva tentamen.

Du måste vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till tentamen. Registrering sker på webben via Studentportalen. Information om registrering finner du på sidan Registrering.

Om du antagits till en kurs med förbehåll observera att du inte kan anmäla dig till tentamen förrän förbehållet är lyft och du har registrerat dig. Kontakta kursansvarig i god tid så att du hinner anmäla dig till tentamen senast sju dagar innan tentamenstillfället.

Du behöver inte omregistrera dig för att omtentera en kurs du har läst tidigare.

Beviljat stöd vid tentamen

Om du har en funktionsnedsättning och har blivit beviljad särskilt stöd vid tentamen, ska du göra en särskild anmälan till tentamensadministrationen. Detta gör du i Studentportalen samtidigt som du anmäler dig till tentamen. Du kan också via e-post tentamen@his.se anmäla beviljat särskilt stöd vid salstentamen, senast sju arbetsdagar före tentamenstillfället.

Ange följande i ditt meddelande:

  • ditt namn och personnummer
  • kursbenämning
  • tentamensdatum och tid
  • stöd du är berättigad till

Vad händer om du missar att anmäla dig?

Om du missat att anmäla dig så får du vänta till nästa gång tentamen ges. Det dröjer i bästa fall 6-8 veckor men det finns kurser som bara ges en gång om året så det kan bli långt tid till nästa tenta.

Det går inte att komma till tentamen och vara oanmäld, du får då inte delta.

 

Se även

Vid frågor rörande - tentamen

E-post: tentamen@his.se
Telefon: 0500-44 80 00 (vxl)

Tentamensadministration
Maria Carlstedt