Dispenser i samband med tentamensbedömning

Här publiceras aktuella dispenser för bedömning av examinationsmoment.

Institutionen för biovetenskap

KE117G Grundläggande kemi G1N, 15 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Laborationsuppgift 1 (1,5 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 17 januari 2019.

Exemption for the assessment is hereby granted for the assessment of Laboratory assignmnet 1 (1.5 credits). Students will receive the grade by 17January 2019.  

Institutionen för handel och företagande

FÖ114G Organisation och Ledarskap I, G1N, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Salstentamen (5 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 10 december 2018.

FÖ525G Human Resource Management G2F, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Salstentamen (4 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 7 december 2018.

 

Institutionen för hälsa och lärande

 

Institutionen för informationsteknologi

ME212G Digital ljuddesign G1N, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Skriftlig rapport (2 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 7 december 2018.

IT305G Social Computing och datorstött samarbete G1F, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Individuell uppgift (3 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 10 december 2018.

IT141G Programmeringsmetodik G1N, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Salstamen (3,5 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 12 december 2018.

ME344G Förproduktion av berättelsedrivna spel - Grafik G1F, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Seminarier (1,5 hp), Inlämningsuppgifter (4 hp) samt Skrifltig rapport (2 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 12 december 2018.

 

Institutionen för ingenjörsvetenskap

 

 

 

Vid frågor

Studentservice

Vi finns i hus E
Hitta på campus.

Öppettider

Expeditionen

Måndag - fredag  10:00-11:30 samt 12:30-14:30  

Telefontid

Måndag, tisdag och torsdag  10:00-11:30

Vill du beställa intyg? - Gör det på hemsidan www.his.se/intyg 

Kontaktinformation

Telefon: 0500-448100
Fax: 0500-44 80 99
E-post: studentservice@his.se

Vi försöker svara på ditt mail så snabbt vi kan men det kan ta upp till två arbetsdagar. Ange gärna ditt namn och personnummer vid första kontakten för snabbare behandling.

Postadress

Studentservice
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde