Dispenser i samband med tentamensbedömning

Här publiceras aktuella dispenser i samband med bedömning/betygsrapportering av kurser.

Institutionen för biovetenskap

 

Institutionen för handel och företagande

FÖ114G Organisation och ledarskap I G1N, 7,5 hp,

Dispens beviljas härmed för bedömning av salstentamen 5 hp. Studenterna ska erhålla resultatet senast den 24 november 2017. 

 

Institutionen för hälsa och lärande

SD155G Introduktion till socialpsykologi G1N, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av salstentamen 2,5 hp. Studenterna ska erhålla resultatet senast den 22 november 2017.

  

Institutionen för informationsteknologi

IT323G Operativsystem G1F, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Inlämningsuppgift (1,5 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 6 december 2017. 

IT109G IT i organisationer - introduktion G1N, 15 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Salstentamen (5 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 30 november 2017. 

IT110G IT i organisationer - introduktion G1N, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Salstentamen (2,5 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 30 november 2017. 

ME123G Spelanalys I G1N, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av Hemtentamen (4 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 4 december 2017. 

 

Institutionen för ingenjörsvetenskap

MA127G Matematik för ingenjörer I G1N, 3 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av salstentamen (2hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 22 november 2017. 

MA126G Diskret matematik G1N, 7,5 hp

Dispens beviljas härmed för bedömning av salstentamen (7,5 hp). Studenterna ska erhålla resultatet senast den 24 november 2017. 

 

 

Vid frågor

Studentservice

 

Expeditionen

Ordinarie öppettider

Måndag - fredag  10:00-11:30 samt 12:30-14:30

Stängt onsdagen 6 december

 

Telefontid

Ordinarie telefontid

Måndag, tisdag och torsdag  10:00-11:30

Vill du beställa intyg? - Gör det på hemsidan www.his.se/intyg 

Kontakt

Telefon: 0500-448100
Fax: 0500-44 80 99
E-post: studentservice@his.se

Vi försöker svara på ditt mail så snabbt vi kan men det kan ta upp till två arbetsdagar. Ange gärna ditt namn och personnummer vid första kontakten för snabbare behandling.

Postadress

Studentservice
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde