Skrivsalar

Tentamenssalar finns i hus A våning 3. De vanligaste är A303, A304, A305 och A306. Vid behov används även andra lokaler. Information om i vilken sal du ska tentera visas vid huvudentrén i hus A samt på vån 3 den aktuella dagen.

Lista på anslagstavla

Tentamen för vissa kurser där studenterna delas in i olika salar, är de enda listorna som publiceras med namn. Dessa listor kommer upp på anslagstavlan den aktuella dagen. För övriga tentor anges kursbenämning, nivå och eventuellt poängantal, följt av salen och tiden som tentamen äger rum. Publiceringen av listorna kan inte ske tidigare på grund av förekommande förändringar i själva listorna.

Två tentapass per dag

Tentamina anordnas i två pass per dag, måndag till lördag. Första passet startar kl 8.15 och det andra kl 14.15. Information om skrivsalen för eftermiddagspasset publiceras på anslagstavlor någon gång under förmiddagaspasset. Observera att tenterande ska infinna sig i skrivsalen senast på utsatt starttid i schema. Omtentor placeras i första hand på helger under terminstid. Undantag från ovanstående tidsramar kan i vissa fall förekomma, om särskilda skäl föreligger.

 

Se även

  • Campuskarta

 

Vid frågor rörande - tentamen

E-post: tentamen@his.se
Telefon: 0500-44 80 00 (vxl)

Tentamensadministration
Maria Carlstedt