Stöd vid tentamen

Om du har funktionsnedsättning som gör att du inte kan delta i examinationen på det sätt som anges i kursplan eller av religiösa skäl, exempelvis helgdagar, inte har möjlighet att delta i ordinarie tentamen bör du få möjlighet att genomföra individuell /anpassad examination.

Anmälan vid beviljat stöd för salstentamen

Du ska anmäla dig till tentamen/omtentamen på Högskolans webb, via Studentportalen. För att kunna använda Studentportalen måste du ha ett användarkonto vid Högskolan. Information om hur du får användarkonto finns hos IT-service. Du måste anmäla dig senast en vecka före tentamenstillfället.

Anmälan till tentamensadministrationen

Om du har blivit beviljad särskilt stöd vid salstentamen, ska du också göra en särskild anmälan till tentamensadministrationen. Detta gör du i Studentportalen samtidigt som du anmäler dig till tentamen. Du kan också via e-post tentamen@his.se anmäla beviljat särskilt stöd vid salstentamen, senast en vecka före tentamenstillfället (anmälningstiden är den samma). I meddelandet anger du följande:

  • ditt namn och personnummer
  • kursbenämning
  • när tentamen äger rum samt tid
  • särskilt stöd du är berättigad till vid salstentamen

Observera! Får du inte en bekräftelse på att din e-post har tagits emot, ska du försöka kontakta administrationen på nytt. Under sommaren kan bekräftelser dröja till början av augusti.

Vad händer i skrivsalen?

Skrivvakterna får i förväg veta vilken typ av stöd du behöver vid tentamen. Gäller det exempelvis förlängd tid kan du i lugn och ro sitta kvar en timma längre. Studenter som skriver med hjälp av en bärbar dator, eller behöver ståbord får särskilda platser. Oavsett vilken typ av stöd du behöver sitter du alltid i det vi kallar mindre grupp, om du inte är beviljad att sitta helt själv vill säga. Skrivvakten meddelar vid legitimationskontrollen var någonstans i salen du ska sitta.

Informationen om skrivsal vid tentamen i enskild sal/mindre grupp, lämnas via e-post, några dagar innan tentamensdagen. Det är alltså viktigt att du läser av din studente-post. Du kan också vända dig till skrivvakten i korridoren i hus A för att få reda på i vilken sal du ska skriva. Information om skrivsalar för studenter som sitter enskilt eller i mindre grupp, anslås ej.

Avanmälan

Vid förhinder meddela tentamensadministrationen via e-post eller telefon, så snart som möjligt.

Vid Högskolan i Skövde finns ett dokument som reglerar vad som gäller vid tentamen – Riktlinjer för examination inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Skövde. Dokumentet gäller för alla studenter som bedriver studier på Högskolan i Skövde. Läs mera om ordningsregler vid tentamen.

 

Kontakt

Kontakta i första hand kursansvarig i dessa ärenden.

Andra kontaktpersoner
Kontaktperson för handikappfrågor
Jämställdhets- och mångfaldshandläggare
Studentombuden i Studentkårens styrelse

 

Vid frågor rörande - tentamen

E-post: tentamen@his.se
Telefon: 0500-44 80 00 (vxl)

Tentamensadministration
Maria Carlstedt