Tentagenomgång

Läraren eller examinatorn på kursen bör gå igenom tentan med klassen efter att resultatet har offentliggjorts, men före närmaste omtenta.

Detta tillfälle bör vara schemalagt men kan även ske på annat sätt. Du har rätt att få veta hur bedömningen har skett och vilka skäl som ligger till grund för betygsbeslutet.