Tentamen på annan ort

Ibland kan man som student behöva skriva tentor på annan ort än där man läser. Här finner du vilka regler vi har vid Högskolan i Skövde om detta.

Jag är campusstudent:

 • För dig som studerar vid Högskolan i Skövde beviljas inte genomförande av skriftlig salstentamen på annan ort i Sverige, om inte synnerliga skäl föreligger. Anhållan ställs i sådana fall till kursansvarig.
 • För dig som läser vid annat lärosäte beviljas inte genomförande av skriftlig salstentamen vid Högskolan i Skövde.

Jag är distansstudent:

 • Som läser distansutbildning vid annat lärosäte samtidigt som jag studerar på Högskolan i Skövde. Tentamen kan anordnas om det går att genomföra på samma dag och tidpunkt som andra prov skrivs vid Högskolan i Skövde, samt i mån av plats i tentamenslokalen. Det andra lärosätet ska medge att tentamen kan ske på annan ort. Högskolan i Skövde tar inget ansvar om tentamen inte kommer/kommer i tid. Läs mer om tentamen från andra lärosäten och skicka din ansökan via vårt formulär.
 • Som går en distansutbildning vid Högskolan i Skövde. För dig gäller samma som för campusstudenter, tentamen på annan ort inom Sverige beviljas inte om inte synnerliga skäl föreligger. Det kan också finnas specifika instruktioner för just din distanskurs: Titta på din kurssajt i vår lärplattform.
 • Som bor utomlands och vill skriva tentamen där: gäller samma regler som för utbytesstudier, se nedan.
 • Som enbart är inskriven på distansutbildning på annat lärosäte. Från och med Augusti 2016 tar vi inte längre emot studenter i denna kategori för tentamen på annan ort. Det gäller även er som tidigare kunnat skriva hos oss. Vi beklagar att vi inte längre kan hjälpa till med detta. I skaraborgsregionen finns dock s.k. Nitus-anslutna lärcentra som har tentamensservice och tar emot studenter för tentamen. Du hittar det som är närmast dig på Nitus hemsida

Jag är på utbytesstudier:

På grund av bland annat olika terminstider vid Högskolan i Skövde och våra utbytesuniversitet kan det ibland bli aktuellt för utbytesstudenter att göra tentamen på distans. Det kan både gälla tentamen som ges vid Högskolan i Skövde och tentamen som ges vid utbytesuniversiteten.

I de allra flesta fall går distanstentor att ordna, men Högskolan kan inte ge några garantier. Det är alltid ett beslut som fattas hos det utländska universitetet, något som Högskolan inte kan påverka.

 • Distanstentamen vid partneruniversitet
  Tentamen som äger rum vid Högskolan i Skövde som du vill skriva vid utländskt universitet ska du först fråga kursansvarig vid Högskolan om det är möjligt att skriva tentan på distans. Om kursansvarig godkänner detta ska du kontakta någon vid utbytesuniversitetet (vanligtvis internationella kontoret) och fråga om någon där kan ta emot och övervaka din tentamen. Observera att tentamen måste genomföras samma dag och tid som den som sker vid Högskolan i Skövde.

  Be kontaktpersonen vid det utländska universitetet kontakta tentamensansvarig vid Högskolan i Skövde, distanceexam@his.se. Detta för att ordna det praktiska runt din examination vid det utländska universitetet.

  Tentamen skickas till det utländska universitetet. När originaldokumenten av din tentamen kommer till Högskolan i Skövde skickas den för rättning.

 • Distanstentamen vid Högskolan i Skövde
  Tentamen som äger rum vid utbytesuniversitet som du vill skriva vid Högskolan i Skövde ska du fråga kursansvarig vid det utländska utbytesuniversitetet om det är möjligt att skriva tentamen på distans vid Högskolan i Skövde. Lämna sedan tentamensansvarig vid Högskolan i Skövde som kontaktperson.

  Be kursansvarig skicka en förfrågan om tentamen på distans till Högskolan i Skövde, distanceexam@his.se. För att detta ska beviljas krävs att det ska finnas inplanerade tentamen vid Högskolan i Skövde vid samma tidpunkt som den aktuella tentamen äger rum vid det utländska universitetet.

  Tentamen skickas till tentamensansvarig som ser till att ordna tentamen med skrivvakt. När tentamen är slut skickas ditt svar tillbaks till kursansvarig på det utländska universitetet för rättning.

Jag är inte student:

Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot dig som inte är student för olika typer av prov, skrivningar eller examinationer.

 

 

Vid frågor rörande tentamen på annan ort

E-post: tentamenannanort@his.se  

Telefon: 0500-44 80 00(vxl)

Tentamensadministration
Maria Carlstedt

Christina Hedin