Tentamensschema

Schema för tentamen och omtentamen

Lista med schemalagda tentamenstillfällen

Sök tentamen

Anmälan till tentamen är obligatorisk

På Högskolan i Skövde gäller obligatorisk anmälan till salstentamen. Därför är det viktigt att du inför tentamensveckan kommer ihåg att anmäla dig. Kom också ihåg att du behöver vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till tentamen.
Anmälan öppnar 4 kalenderveckor innan tentamenstillfället.

Anmälan senast

Anmälan gör du i Studentportalen senast sju (7) dagar innan tentamenstillfället. Om anmälan inte är möjlig via Studentportalen kontakta Studentservice, även i detta fall, sju(7) dagar före tentamen antingen via besök under Studentservice öppettider eller via e-post.

Oanmäld

Kommer du som oanmäld till skrivsalen samma dag som tentamen äger rum kommer du att avvisas.

 

Tentaanmälan obligatorisk!

Högskolans skrivsalar

Tentamenssalar finns i hus A våning 3. De vanligaste är A303, A304, A305 och A306. Vid behov används även andra lokaler. Information om i vilken sal du ska tentera visas vid huvudentrén i hus A samt på vån 3 den aktuella dagen.

Tentamen för vissa kurser där studenterna delas in i olika salar, är de enda listorna som publiceras med namn. Dessa listor kommer upp på anslagstavlan den aktuella dagen. För övriga tentor anges kursbenämning, nivå och eventuellt poängantal, följt av salen och tiden som tentamen äger rum. Publiceringen av listorna kan inte ske tidigare på grund av förekommande förändringar i själva listorna.

Förmiddag- och eftermiddagspass

Tentamina anordnas i två pass per dag, måndag till lördag. Första passet startar kl 8.15 och det andra kl 14.15. Information om skrivsalen för eftermiddagspasset publiceras på anslagstavlor någon gång under förmiddagaspasset.

Observera att tenterande ska infinna sig i skrivsalen senast på utsatt starttid i schema. Omtentor placeras i första hand på helger under terminstid. Undantag från ovanstående tidsramar kan i vissa fall förekomma, om särskilda skäl föreligger.