Tentamensvecka

För varje termin fastställs en tentamensvecka per läsperiod. Ordinarie tentamenstillfällen ska normalt äga rum inom ramen för den fastställda tentamensveckan eller vid kursens avslutning.

Datum för omtentamenstillfällen behöver dock inte infalla inom tentamensveckan, utan normalt 6-8 veckor efter ordinarie provtillfällen. För mer information om aktuell terminsindelning och tentamensveckor se sidan om läsårsindelning.