Tillgodoräknande av utbildning

Tillgodoräknande är ett samlat begrepp som omfattar flera olika sätt för att göra en bedömning av dina tidigare kunskaper.

Vad är ett tillgodoräknande

Student som är antagen vid Högskolan i Skövde, och som har genomgått tidigare högskoleutbildning med godkänt resultat har rätt att ansöka om tillgodoräknande för högskoleutbildning vid Högskolan i Skövde. Detta kan även gälla annan motsvarande utbildning eller kunskaper förvärvade på annat sätt så kallad reell kompetens.  

Högskolan ska pröva om tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräknande av högskolepoäng enligt Högskoleförordningen kap 6, § 6-8 (SFS 1993:100).

Beslutet måste alltid relateras till en specifik kurs eller en specifik examen vid Högskolan i Skövde.

Vid Högskolan i Skövde indelas tillgodoräknande i tre olika former:

  • högskole-/universitetsstudier i Sverige
  • universitetsstudier i utlandet
  • andra meriter (reell kompetens)

När ska du ansöka om tillgodoräknande

Syftet med ett tillgodoräknade är att förkorta vägen till examen genom att du som student inte ska behöva läsa något som du redan har motsvarande kunskaper och färdigheter i.

Du ska ansöka om ett tillgodoräknande av kurs:

  • om kursen ska ingå som en del av en yrkesexamen, eftersom det måste prövas om kursens innehåll är relevant för utbildningen.
  • om kursen som ingår i ditt program i sin tur är förkunskapskrav för fortsatta studier i programmet 

Hur ansöker du om tillgodoräknande 

Du rekommenderas att alltid, inför en eventuell ansökan om tillgodoräknande, inledningsvis ta kontakt med berörd studievägledare. Kontakten bör tas i så tidigt skede som möjligt. Ibland kan tillgodoräknande göras enkelt och snabbt medan det i andra fall kan krävas en process som är mer tidskrävande.

Information om vilka handlingar du ska bifoga din ansökan finns på ansökningsblanketten.

Ansökan om tillgodoräknande »

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier

Om du varit utbytesstudent vänder du dig till din studievägledare för att genomföra tillgodoräknande av kurserna.

Beslut om tillgodoräknande

Beslut om tillgodoräknande fattas av examenshandläggarna.

Godkänns din ansökan får du besked om detta via e-post och du kan inom kort se uppgifterna om tillgodoräknandet i Studentportalen.

Om din ansökan inte godkänns skickas ett skriftligt beslut till den adress du uppgett på din ansökan. Avslaget kan överklagas. 

 

Vid frågor rörande - tillgodoräknande

 

Kontakt studievägledning

studievagledare@his.se
0500-44 80 00 (vxl)

Kontakt examen

examen@his.se
0500-44 80 00 (vxl)