Läsa om en kurs - omregistrering

Du som vill läsa om en kurs du inte har avslutat kan bli omregistrerad i mån av plats.

Ansökan om omregistrering gör du genom att kontakta kursansvarig före eller i samband med kursstart. Ange vilken kurs det gäller, vilken vecka den startar om det gäller en campuskurs eller distanskurs. Om du omregistreras syns detta i Studentportalen. Om omregistreringen inte är möjlig meddelar kursansvarig detta.

Omregistreringar görs i mån av plats. Om kursen är fullbokad så att du inte kan omregistreras, har du alltid rätt att examinera. För att examineras behöver du inte omregistreras. Ska du skriva en salstentamen anmäler du dig via Studentportalen eller Studentservice (mejl, tfn eller besök).

För att bli omregistrerad

  • Måste du ha varit registrerad på kursen tidigare

  • Måste kursen du vill omregistreras på ha samma kurskod som den kurs du var registrerad på

Du kan inte bli omregistrerad

  • På en kurs som inte ges den aktuella terminen

  • På en kurs som är under avveckling. Om du är registrerad på en kurs som ska avvecklas erbjuds du tre tillfällen till examination. Beslutet om tider meddelas brevledes eller via Högskolans webbplats. Om kursen ersätts med annan, likvärdig, kurs som du vill läsa ska du söka fram kursen och anmäla dig via antagning.se

  • Om du redan är registrerad på 45 hp eller mer. Du måste i så fall ansöka om utökat studieåtagande innan du ansöker om att bli omregistrerad på ytterligare kurser.

Du ska omregistrera dig

  • Om du ska delta på föreläsningar, laborationer mm. Läs mer om konsekvenser vid omregistrering.

Du ska inte omregistrera dig

  • Om du bara ska examineras, dvs bara göra en tentamen och inte vara med på föreläsningar, laborationer mm. Anmälan till tentamen görs i Studentportalen eller Studentservice (via mejl, tfn eller besök). Ska du lämna in en inlämningsuppgift ska du kontakta kursansvarig för överenskommelse hur inlämningsuppgiften kan/ska lämnas in.

  • Om du vill examineras enligt den kursplan och provuppsättning som gällde när du läste kursen förra gången. Läs mer om konsekvenser vid omregistrering.

Konsekvenser

  • Vid omregistrering kommer du att läsa enligt kursplan för aktuell kurs, aktuell termin med aktuella examinationsmoment. Det betyder att du vid omregistrering eventuellt inte kan examineras enligt de examinationsmoment som var aktuella när du läste kursen förra gången. Det är viktigt att kontrollera om ändringar har skett i kursplanen, särskilt examinationsmomenten.

 

Kontakt

Telefon: 0500-44 82 00 

Telefontid måndag, tisdag och torsdag kl 10.00-11.30

Extra telefontid v. 4, måndag till fredag kl 10:00-11:30

E-post: antagning@his.se

Postadress:
Högskolan i Skövde
Antagningen
Box 408
541 28 Skövde