Studieavbrott

Har du bestämt dig för att inte fullfölja utbildningen/kursen du är registrerad på, ska du meddela avbrott.

Anmälan om studieavbrott kan endast ske under pågående utbildning. Om du inte anger något datum för avbrott på blanketten räknas inkommandedatum även som avbrottsdatum.

Vad är ett studieavbrott?

Studieavbrott innebär att du stryks från aktuella deltagarlistor, adresslistor etc. från och med avbrottsdatum. En avbrottsnotering läggs även in i det datorbaserade studiedokumentationssystemet (LADOK) för varje pågående programkurs respektive fristående kurs som avbrottet avser.

Obs! En anmälan om studieavbrott är ett definitivt ställningstagande om att sluta en utbildning - omtentamina, inlämningsuppgifter etc. får alltså inte göras efter avbrottsdatum.

Godkända poäng finns kvar i LADOK

De poäng som du har godkänts på under din studietid på programmet/kursen berörs inte, utan ligger kvar i LADOK. I den mån du påbörjar samma utbildning igen, eller en annan högskoleutbildning, kan poängen eventuellt tillgodoräknas. Beslut om tillgodoräknande fattas av berörd högskola/universitet.

Kan jag läsa kursen senare?

Om avbrottet gjorts inom tre veckor från kursstart (och du inte har tagit några poäng) räknas det som ett tidigt avbrott och du kan söka kursen igen i konkurrens med andra sökande.

Om avbrottet gjorts mer än tre veckor efter kursstart kan du inte söka kursen igen. I mån av plats kan du omregistrera dig på kursen genom att kontakta kursansvarig.

Anmäl studieavbrott

Studieavbrott ska göras via antagning@his.se eller genom att lämna in blanketten Meddelande om studieavbrott på Studentservice.