Beställa artiklar och böcker

Artiklar och böcker som Högskolebiblioteket inte har tillgång till kan beställas eller fjärrlånas in från andra bibliotek.

Innan du beställer

Kontrollera i bibliotekskatalogen och tidskriftslistan att materialet inte redan finns tillgängligt. Söker du en artikel kan du även testa att först söka i WorldCat Discovery och Google Scholar.

Vem kan beställa?

Studenter och anställda vid Högskolan i Skövde kan beställa artiklar och böcker. Även studenter vid andra universitet och högskolor kan beställa. Allmänheten hänvisas till närmaste folkbibliotek.

Vad kan beställas?

Biblioteket beställer studie- och arbetsrelaterat material. Det går inte att beställa kurslitteratur (gäller oavsett var och hur du studerar), referenslitteratur och hela tidskriftsnummer.

Hur beställer jag?

Kontakta biblioteket via informationsdisken eller e-post. Studenter betalar artiklar vid beställningstillfället. Ange så många uppgifter som möjligt:

  • Titel på boken eller artikeln
  • Tidskriftsnamn
  • Författare eller redaktör
  • År
  • Upplaga
  • Volym/Nr/Sidor

Beställning direkt i LIBRIS

Studenter och anställda vid Högskolan i Skövde med lånekort kan beställa artiklar och böcker direkt i LIBRIS. Skapa ett låntagarkonto för att kunna göra beställningar.

Distansstudenter

Distansstudenter kan beställa fjärrlån och artiklar på samma villkor som övriga. Biblioteket skickar artikeln/artiklarna tillsammans med information om hur betalning ska ske till den adress som finns uppgiven i bibliotekssystemet. Returporto till biblioteket står beställaren själv för. Biblioteket skickar endast inom Sverige. Mer information om lån för dig som är distansstudent.

Vad kostar det?

Beställningar av artiklar och böcker är kostnadsfria för högskolans personal. Studenter betalar 40 kronor per artikel om den beställs inom Norden och Tyskland och 100 kronor per artikel om den beställs utanför Norden.
Lån av böcker från bibliotek inom Norden är gratis, lån från bibliotek utanför Norden kostar 200 kronor. Biblioteket beställer inget material utanför Norden utan att ha kontaktat beställaren innan.
Priser för bibliotek.

Hur lång tid tar det?

Det går inte säga exakt när det beställa materialet kommer, räkna med minst en vecka. Böcker kan vara utlånade, om det är möjligt ställer vi oss på kö.

Hur får jag det jag beställt?

När artikeln eller boken finns att hämta skickar vi ett e-postmeddelande (eller vanligt brev). Studenter hämtar artiklar och böcker i bibliotekets informationsdisk. Artiklar beställda av anställda skickas med internpost, beställda böcker hämtas på biblioteket. Ett fåtal böcker går inte att låna hem utan måste läsas på plats i biblioteket.

Kan jag få det jag beställt på e-post?

På grund av upphovsrättsliga skäl kan biblioteket inte leverera med e-post.

Lånetid för fjärrlånade böcker

Lånetiden för fjärrlån bestäms av biblioteket som lånat ut boken. Behöver du förlänga ett fjärrlån kontaktar du biblioteket, vi meddelar dig nytt återlämningsdatum eller att boken måste lämnas tillbaka. När ditt fjärrlån ska återlämnas får du ett krav. Om boken inte återlämnas krävs du på den avgift som biblioteket blir skyldigt att betala det utlånande biblioteket plus en administrativ avgift.

Bild på böcker

Priser

Beställning av fjärrlån och artiklar är kostnadsfritt för anställda.
Kostnader för studenter:

Artiklar

  • inom Norden samt Tyskland: 40 kr/artikel
  • utanför Norden: 100 kr/artikel

Böcker

  • inom Norden: Gratis
  • utanför Norden: 200 kr

Biblioteket gör inga beställningar från bibliotek utanför Norden utan att ha kontaktat dig som har beställt materialet.

Priser för bibliotek

Fulltextmaterial via Google Scholar

Högskolans bestånd av fulltext från olika databaser är integrerat i Google Scholar. Gör denna inställning i Google Scholar för att se vilka poster det är samt hämta det fulltextmaterial som biblioteket har tillgång till.

Bibliotekets öppettider

Måndag - torsdag kl. 08.00-20.00
Fredag kl. 08.00-17.00
Lördag kl. 10.00-16.00

Detaljerad information, avvikande öppettider

Kontakta biblioteket

E-post: biblioteket@his.se
Telefon: 0500-448060 
Besöksadress: Högskolevägen 4

Fler kontaktuppgifter