Välj ämne
Väljs fler än ett ämne inkluderas alla valda ämnen. Väljs sedan typ av innehåll begränsas listan till typ av innehåll inom de valda ämnena.
  Välj typ av innehåll
  Väljs fler än en typ inkluderas alla valda typer. Väljs sedan ämne begränsas listan till de valda typerna inom de valda ämnena.
   Rensa filter

   Databaser - Högskolan i Skövde

   Vi byter system! I slutet av januari kommer WorldCat Discovery ersättas med en annan samsökningstjänst. Bokmärken och annat som är relaterat till WorldCat Discovery kommer då inte längre att fungera.

   Academic Search Elite
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ämnesövergripande databaser
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Ämnesövergripande databas med artiklar och annat material. Det mesta av innehållet finns tillgängligt direkt i fulltext.

   ACM Digital Library
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter, konferenspublikationer och nyhetsbrev inom datavetenskap publicerade av ACM (Association for Computing Machinery), tillgängliga i fulltext. ACM Digital Library innehåller även The ACM Guide to Computing Literature med referenser till datavetenskapligt material från andra utgivare.  E-böcker hos ACM ingår inte i Högskolans prenumeration.

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Böcker, kapitel, artiklar, rapporter, konferenspublikationer, uppsatser, avhandlingar inom arbetsliv, arbetsmiljö och arbetsmarknad och angränsande ämnesområden. Referenser med viss fulltext.

   ArtikelSök
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar och annat material från svenska dagstidningar, tidningar och tidskrifter. Ämnesövergripande referensdatabas med viss fulltext.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Matematik och fysik
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   E-arkiv med forskningspublikationer inom fysik, matematik, datavetenskap, statistik, kvantitativ biologi och kvantitativ finans. Open access med fulltext. 

   Visa mer

   Britannica Academic
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Ordböcker och termlistor
   • Uppslagsverk
   Visa mer

   Allmänt uppslagsverk, innehåller även Merriam-Websters Collegiate lexikon och thesaurus.

   Business Source Premier
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ekonomi
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar, branschtidskrifter, tidningsmaterial, landrapporter m.m. inom ekonomi och närliggande ämnesområden som marknadsföring, finansiell ekonomi, logistik, management, organisationslära, redovisning m.m. Det mesta av innehållet finns tillgängligt direkt i fulltext.  

   • Ingenjörsvetenskap
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referenser till dokument inom bygg, fastigheter, miljö och angränsade ämnesområden. Databasen täcker material från perioden 1966-2006.

   CINAHL
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar, avhandlingar m.m inom omvårdnad, fysioterapi, arbetsterapi och närliggande ämnesområden. Åtkomst till mycket fulltext genom bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Söktjänst för publikationer inom data- och informationsvetenskap. Referenser och viss fulltext.

   • Biomedicin
   • Hälso- och vårdvetenskap
   Visa mer

   Register över pågående kliniska studier världen över.

   Cochrane Library
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   Visa mer

   Systematiska översikter, kliniska prövningar, litteraturöversikter, HTA-utvärderingar, ekonomiska utvärderingar och metodstudier inom medicin och hälsa.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referensdatabas med artiklar, konferenspublikationer, böcker m.m. inom datavetenskap.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Förteckning över fritt tillgängliga e-tidskrifter. Sökbar på tidskrifts- och artikelnivå, artiklarna är tillgängliga i fulltext. Ämnesövergripande.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Studentuppsatser och forskningspublikationer som skrivits av studenter och forskare vid Högskolan i Skövde.
   Ämnesövergripande med en del fulltext.

   EBSCO eBook Academic Collection
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Böcker och bokkapitel
   Visa mer

   E-böcker i fulltext. Ämnesövergripande.

   Emerald
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ekonomi
   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom exempelvis ekonomi, management, ingenjörsvetenskap, hälsa, utbildning.

   • Kognitiv neurovetenskap
   • Pedagogik
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Artiklar, rapporter, avhandlingar m.m. inom utbildning och pedagogik. Den fritt tillgängliga versionen av ERIC från Institute of Education Sciences vid U.S. Department of Education.

   ERIC (EBSCO)
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Kognitiv neurovetenskap
   • Pedagogik
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Artiklar, rapporter, avhandlingar m.m. inom utbildning och pedagogik. Viss fulltext och vidarelänkning till Högskolans fulltextprenumerationer. ERIC finns också fritt tillgänglig via Institute of Education Sciences vid U.S. Department of Education.

   • Patent
   Visa mer

   Patentinformation från hela världen.

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   EU-rätt. Lagstiftning, fördrag, internationella avtal, rättspraxis, förberedande rättsakter m.m. Europeiska unionens officiella tidning (EUT) är den viktigaste källan till innehållet i EUR-Lex.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Patent
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Europe PMC söker samtidigt i PubMed och PubMed Central samt bland ytterligare material såsom riktlinjer från National Health Service (NHS) och patent. Biomedicin, medicin, en del hälsa- och omvårdnad. Referenser.

   FAR Online
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ekonomi
   • Juridik och lagar
   Visa mer

   FAR Online är en tjänst inom ekonomi som innehåller material om redovisning, revision, skatter, finans, regelverk, lagtexter, affärsrätt m.m. I FAR Online ingår även vissa tidskrifter, exempelvis Balans. 

   • Hälso- och vårdvetenskap
   Visa mer

   FASS innehåller information om samtliga läkemedel i Sverige.

   • Film, TV, radio
   Visa mer

   Kortfilm, dokumentärfilm, journalfilm, informations- och beställningsfilm från myndigheter och företag, valfilmer och reklamfilm. Innehållet i databasen kommer från Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet och från avdelningen Audiovisuella Medier vid Kungliga Biblioteket.

   Geodata Extraction Tool, GET
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Kartor
   Visa mer

   För att komma åt databasen:
   Skriv Skövde i inmatningsfältet och välj University of Skövde
   Logga därefter in med dina vanliga HS-uppgifter.

   Lantmäteriets digitala tjänst för kartor. Geodata från Lantmäteriet, Sjöfartsverket, Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges geologiska undersökning (SGU).

   Nå Geodata Extraction Tool, GET hemifrån
   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Gör denna inställning i Google Scholar för att få åtkomst till fulltext via Högskolebibliotekets prenumerationer. 

   Söktjänst från Google med inriktning på vetenskapligt material. Ämnesövergripande.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   Visa mer

   Via GQuery går det att söka samtidigt i flera av NCBIs, National Center for Biotechnology Information, databaser. Biomedicin, medicin, en del hälsa- och omvårdnad. Referenser.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referenser och länkar till dokument inom området människa-dator-interaktion.

   Human Anatomy Atlas
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Biomedicin
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   Visa mer
   Vid problem med åtkomst, prova att tömma webbläsarens cache eller använd en annan webbläsare.

    

   Sökbar atlas med anatomiska bilder som bland annat innehåller animationer och modeller över kroppens organ, magnetkamerabilder, 3D-modeller över muskler och ben, uttal och detaljerade definitioner med latinska termer och information om vanliga sjukdomar för varje organsystem.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   Visa mer

   IEEE Xplore®
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter, artiklar och konferenspublikationer i fulltext inom elektroteknik, elektronik, teknik, datavetenskap, informationsteknologi. E-böcker och standarder ingår inte i Högskolans prenumeration.

   InfoTorg Företag
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ekonomi
   Visa mer

   För att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.

   Databas med information om registrerade svenska företag.

   InfoTorg Juridik
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   För att få ta del av en del uppgifter krävs personligt användarnamn och lösenord. Kontakta bibliotekets informationsdisk om du behöver hjälp.

   Databas inom juridik med nyheter, analyser, branschinformation m.m. Rättsbanken ingår som en del av Infotorg Juridik och innehåller författningar, förarbeten, avgöranden, europarätt m.m.  

   Journal Citation Reports
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Citeringsdatabaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   I JCR hittas impact factors och rankningar m.m för tidskrifter.

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   Lagboken innehåller alla gällande svenska lagar och förordningar och en mängd andra rättsakter från svensk och europeisk rätt. 

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   Domstolsverkets webbplats lagrummet innehåller rättsinformation från regering, riksdag, högre domstolar, statliga myndigheter samt viss internationell information. 

   Lecture Notes in Computer Science
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Konferensbidrag och proceedings
   Visa mer

   Bokserie från Springer med konferenspublikationer, workshops och monografier inom datavetenskap och informationsteknologi. Fulltext.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Gemensam katalog för svenska bibliotek. Sök böcker, tidskrifter, artiklar, kapitel, rapporter, avhandlingar m.m. 

   Mary Ann Liebert
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom biomedicin, bioteknologi, klinisk medicin och andra ämnesområden.

   Material ConneXion
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ingenjörsvetenskap
   Visa mer

   Materialdatabas med information om polymerer, glas, keramiska material, kolbaserade material, cementbaserade material samt metaller och naturmaterial. Innehåller bilder, detaljerade materialbeskrivningar, egenskapsbeskrivningar, användningsområden för material samt tillverkarens eller distributörens kontaktinformation.

   Material ConneXion har ett materialbibliotek i Skövde. Mer information om Material ConneXion Skövde.

   MathSciNet
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Matematik och fysik
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar, böcker, konferenspublikationer, avhandlingar och reviews inom ämnet matematik. Referenser och mycket fulltext

   • Ingenjörsvetenskap
   Visa mer

   Materialdatabas med information om många olika materialtyper såsom polymerer, metall, trä, fiber, keramik, sten m.fl.  

   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Ordböcker och termlistor
   Visa mer

   MeSH-databasen finns översatt till svenska. Sök i Svensk MeSH

   MeSH är en kontrollerad ämnesordslista som främst används i databasen PubMed. MeSH-termer kan användas för att hitta artiklar inom samma ämne även om författare uttryckt sig på olika sätt. 

   Mediearkivet
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar i fulltext från svenska dagstidningar, landsortspress, tidskrifter och fackpress. Databasen innehåller även radio- och tvmaterial, norska tidningar och nordiska och internationella webbtidningskällor. 
   Ämnesövergripande. 

   MEDLINE (EBSCO)
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. MEDLINE ingår som en del i PubMed. PubMed innehåller ytterligare material som inte finns i MEDLINE, exempelvis artiklar som har status Epub ahead of print. MEDLINE har, förutom länkar till bibliotekets prenumerationer, extra sökfunktioner jämfört med PubMed.

   Läs mer om skillnaderna mellan PubMed och MEDLINE.

   MEDLINE (Ovid)
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. MEDLINE ingår som en del i PubMed. PubMed innehåller ytterligare material som inte finns i MEDLINE, exempelvis artiklar som har status Epub ahead of print. MEDLINE har, förutom länkar till bibliotekets prenumerationer, extra sökfunktioner jämfört med PubMed.

   Läs mer om skillnaderna mellan PubMed och MEDLINE.

   Nationalencyklopedin, ne.se
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Film, TV, radio
   • Uppslagsverk
   Visa mer

   Allmänt uppslagsverk. I Nationalencyklopedin finns även en svensk ordbok, ordböcker från Lexin, UR-program, Världens länder och Världens religioner.

   NE:s ordböcker
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ordböcker och termlistor
   Visa mer

   Språklexikon på vanligt förekommande språk, exempelvis svenska, engelska, tyska, spanska, franska, italienska, ryska och flera utomeuropeiska språk.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   I OAIster går det att söka open access-material från flera olika källor samlat på ett ställe. 

   Oxford English Dictionary Online
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ordböcker och termlistor
   Visa mer

   Lexikon över det engelska språket med information om bland annat ordens betydelse, historia och uttal.

   Oxford Journals
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Drygt 350 tidskrifter inom många olika ämnesområden från förlaget Oxford University Press.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Uppsatser
   Visa mer

   ProQuest Dissertations & Theses Open. Avhandlingar och uppsatser utgivna open access. Ämnesövergripande, fulltext.

    

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Matematik och fysik
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referensdatabas med artiklar och böcker inom främst humaniora och samhällsvetenskap.

   PsycARTICLES
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar i fulltext inom psykologi och angränsande ämnesområden. Innehållet i PsycARTICLES är även sökbart i PsycINFO, PsycINFO är mer omfattande än PsycARTICLES. 

   PsycINFO
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referenser till artiklar, böcker, kapitel, avhandlingar m.m. inom psykologi samt psykologiska aspekter av angränsande ämnesområden. Åtkomst till en del fulltext direkt i databasen och ytterligare fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer. Innehållet i PyscARTICLES ingår i PsycINFO. 

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, epidemiologi och närliggande ämnesområden. Referensdatabas med länkning till viss fulltext. PubMed är den fria versionen av MEDLINE från the National Institutes of Health och innehåller förutom MEDLINE ytterligare material, exempelvis artiklar som är Epub ahead of print.

    

   MEDLINE-delen av PubMed är även tillgänglig separat genom MEDLINE (EBSCO) och MEDLINE (Ovid). Sökning i MEDLINE ger fler fulltextlänkar och särskilda sökfunktioner.

    

   Mer information om skillnaderna mellan PubMed och MEDLINE.

    

    

   • Bioinformatik
   Visa mer
   • Ämnesövergripande databaser
   • Forskningsdata
   Visa mer

   re3data.org, Registry of Research Data Repositories, är ett register som förtecknar internationella arkiv som innehåller forskningsdata. Bland arkiven som ingår finns bland andra BioLINCC och Dryad Digital Repository.

   Research Professional
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   Visa mer

   För åtkomst till databasen utanför Högskolans IP-nät: Välj University of Skövde i listan vid 'Log in with your university account' och logga sedan in med dina vanliga inloggningsuppgifter.

   I Research Professional kan du söka efter utlysningar från många olika forskningsfinansiärer.

   • Juridik och lagar
   Visa mer

   Riksdagens officiella dokument och lagar.

   SAGE Journals Online
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom hälsovetenskap, samhällsvetenskap, humaniora, ingenjörsvetenskap, biomedicin.

   SBU

   • Hälso- och vårdvetenskap
   Visa mer

   Rapporter och utvärderingar från SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Innehåller även regionala HTA-rapporter. Delvis fulltext.

   ScienceDirect
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Ingen tillgång till fulltext fr.o.m. 2018-07-01.

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden från förlaget Elsevier.

    

   För mer information om avtalet med Elsevier se: http://openaccess.blogg.kb.se/

   • Ämnesövergripande databaser
   • Citeringsdatabaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tjänst för att utifrån data från Scopus analysera tidskrifters genomslag.

   Scopus
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ekonomi
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Matematik och fysik
   • Pedagogik
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Ämnesövergripande databaser
   • Citeringsdatabaser
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referens- och citeringsdatabas med artiklar, konferenspublikationer, bokkapitel, patent m.m. Ämnesövergripande, omfattar bland annat teknik, datavetenskap, ekonomi, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   SIS abonnemang
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ingenjörsvetenskap
   • Standarder
   Visa mer

   Länk till den äldre versionen, E-nav: https://libraryproxy.his.se/login?url=https://enav.sis.se/sv/

   I SIS abonnemang hittar du information om standarder, t.ex. ISO och SS-EN. De standarder som Högskolan har tillgång till finns tillgängliga i fulltext. Tjänsten kallades tidigare för E-nav eller Enav.

       • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Film, TV, radio
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Söker samtidigt i databaserna LIBRIS (böcker, tidskrifter, rapporter m.m.), Nationella ArkivDatabasen, NAD (arkivmaterial hos svenska offentliga arkivinstitutioner) och Svensk mediedatabas, SMDB (musik, radio, TV, film m.m. utgivet eller sänt i Sverige).

   SpringerLink
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ämnesövergripande databaser
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter, e-böcker och bokkapitel i fulltext inom många olika ämnesområden, bl.a. kemi, datavetenskap, ekonomi, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap, matematik, medicin. I SpringerLink ingår bland annat Lecture Notes in Business Information Processing och Lecture Notes in Computer Science.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Statistik
   Visa mer

   Officiell statistik från Statistiska centralbyrån och flera andra myndigheter. Ämnesövergripande. 

   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Artiklar från skandinaviska tidskrifter inom ämnesområdena medicin, odontologi, hälso- och sjukvård, arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik. Referensdatabas med viss fulltext.

   • Ingenjörsvetenskap
   • Patent
   Visa mer

   Sök svenska patent, offentliga patentansökningar, europeiska patent (EP-patent) som validerats i Sverige, EP-ansökningar som publicerats under §88 PL (Patentlagen), beviljade EP-patent där Sverige är designerat (sökbara i databasen i sex månader från EPO:s beviljandedatum) och tilläggsskydd och förlängd tilläggsskyddstid för patent.

   • Ordböcker och termlistor
   Visa mer

   Svenska Akademiens ordböcker på svenska.se innehåller:

   Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (SAOL) - Ordbok med nutida svenska ord med information om stavning, böjningar och ibland uttal och betydelse.
   Svenska Akademiens ordbok (SAOB) - Historisk ordbok som beskriver det svenska skriftspråket från 1520-talet fram till idag.
   Svensk ordbok (SO) - Svensk ordbok beskriver ord­förrådet i modern svenska, vad ord betyder, hur de används samt viss information om dess historia. I Svensk ordbok går det också att höra hur uppslags­orden uttalas. 

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   Forskningspublikationer från svenska lärosäten och organisationer. Ämnesövergripande med en del fulltext.

   Taylor & Francis Online
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden.

   • Bioinformatik
   Visa mer

   Ulrichsweb
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Databas med information om tidskrifter och tidningar. Uppgifter om peer review, ämnesinriktning, utgivare, indexering m.m.

   • Bioinformatik
   Visa mer
   • Ämnesövergripande databaser
   • Uppsatser
   Visa mer

   Uppsatser och examensarbeten från svenska universitet och högskolor. Ämnesövergripande. Fulltext.

   UR Access
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Film, TV, radio
   Visa mer

   TV- och radioprogram från Utbildningsradion (UR). 

   Web of Science
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Bioinformatik
   • Biomedicin
   • Biovetenskap
   • Data- och kognitionsvetenskap
   • Ekonomi
   • Hälso- och vårdvetenskap
   • Ingenjörsvetenskap
   • Kognitiv neurovetenskap
   • Matematik och fysik
   • Pedagogik
   • Psykologi, socialpsykologi, sociologi
   • Ämnesövergripande databaser
   • Citeringsdatabaser
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Referens- och citeringsdatabas med artiklar, konferenspublikationer m.m. Ämnesövergripande. Åtkomst till en del fulltext genom vidarelänkning till bibliotekets tidskriftsprenumerationer.

   Wiley Online Library
   Tillgänglig för anställda och studenter vid Högskolan i Skövde.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   Visa mer

   Tidskrifter i fulltext inom många olika ämnesområden.

   • Ämnesövergripande databaser
   • Avhandlingar
   • Böcker och bokkapitel
   • Konferensbidrag och proceedings
   • Tidskriftsartiklar och tidskrifter
   • Uppsatser
   Visa mer

   I slutet av januari kommer WorldCat Discovery ersättas med en annan samsökningstjänst. Bokmärken och annat som är relaterat till WorldCat Discovery kommer då inte längre att fungera.

   Högskolan i Skövdes discoverystem, ett verktyg som söker bland material ur flera databaser på samma gång. Här kan du söka referenser till olika typer av publikationer, såsom e-böcker, tidskriftsartiklar, rapportserier, examensarbeten m.m. Här finns länkar till fulltext, material som du hittar i biblioteket och sådant som kan behöva beställas från andra bibliotek. Utöver open access är fulltext endast tillgänglig för användare vid Högskolan i Skövde.